Tefsir Tarihi ve Usulü 2014 Yılı Bahar Dönemi – Dönem Sonu Sınavı

sefadmin
Eylül 10, 2016
Tefsir Tarihi ve Usulü 2014 Yılı Bahar Dönemi - Dönem Sonu Sınavı
www.dhbt.gen.tr
1.
Vahiy-ilham ilişkisi bağlamında aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Vahiy umumi ve külli, ilham ise hususi ve cüzidir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân ayetlerinin sayıları hakkında farklı rakamların ortaya çıkmasının sebeplerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Sürelerin başlarında bulunan besmelelerin bir ayet olarak kabul edilip edilmemesindeki ihtilaf
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın hakkıyla tercümesinin yapılamayışının sebeplerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Kur’ân’da müteşabih ayetlerin bulunması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Abbas’ı tefsirde üstün mertebeye yükselten sebeplerdendir?
Doğru Cevap: "D" Arap dili ve edebiyatını çok iyi derecede bilmesi
Soru Açıklaması
5.
“Kim Kur’ân’ı kendi görüşüyle tefsir ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın” hadisinden maksat kimlerdir?
Doğru Cevap: "E" Kur’ân’ı şahsi görüş, fikir veya mezhebi doğrultusunda tefsir edenler
Soru Açıklaması
6.
Hz. Peygamber’in tefsiri hangi tefsir yöntemine girmektedir?
Doğru Cevap: "B" Rivayet
Soru Açıklaması
7.
Dirayet tefsirinin bir diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Akli tefsir
Soru Açıklaması
8.
“Tefsir ilmi içerisinde müstakil niteliklere ve özelliklilere sahip; kendi içinde yöntem ve prensipleri bulunan; ayrıca belli temsilcileri ve literatürü olan akım ve okullara” ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tefsir ekolleri
Soru Açıklaması
9.
Mezhebi tefsir ekollerinin kapsamıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İtikadi konularla ilgili olup, Kelam’la ilgilenen mezhepleri kapsar.
Soru Açıklaması
10.
Kur’ân’ın tefsiri bağlamında Hariciyye mezhebi nezdinde en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kur’ân’ın lafzı
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi istiârenin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kinaye
Soru Açıklaması
12.
Teşbih sanatının en güçlü türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Teşbih-i beliğ
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, müphem lafzın anlamını doğru olarak tespit etmek için bakılması gereken kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Şâirin şiiri
Soru Açıklaması
14.
“İyilik ve erdem, evlere arkalarından girmeniz değildir” (Baraka (2), 189) ayeti, müteşabihin hangi türüne örnek teşkil eder?
Doğru Cevap: "B" Müteşabihliğin hem lafız ve hem de manada olmasına
Soru Açıklaması
15.
"el-Hurûfu’l-mukatta’a” tabiri ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Kesik harfler
Soru Açıklaması
16.
“Allah’ın müteşabih sıfatları bilinir gibi görünse de bu sıfatların Allah’a isnadı beşer açısından imkânsızdır” diyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Selef mezhebi
Soru Açıklaması
17.
Nuzül sebepleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Bütün ayetler belli sebeplere bağlı olarak inmemiştir.
Soru Açıklaması
18.
“Mensûh âyet” ifadesi ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "E" Hükmü kaldırılan ayet
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi “semiyotik” sürecin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Okuma
Soru Açıklaması
20.
Ayetler arasındaki bütünlüğe azami derecede gayret gösteren meal aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tanrı Buyruğu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye