Dinler Tarihi | DHBT 1 Deneme Testi 6

sefadmin
Mayıs 13, 2020
Dinler Tarihi
DHBT 1 Deneme 6
1.
Yahudilik'te ''Ahit Sandığı'' nedir?
Doğru Cevap: "D" Tur dağında alınan on emir levhalarının konulduğu sandıktır
Soru Açıklaması
2.
Hz. Musa ile beraber aynı dönemde peygamber olan kimdir?
Doğru Cevap: "D" Harun
Soru Açıklaması
3.
Hz. Musa sonrası kavmi çölden çıkaran ve Arz-ı mev'ud denilen Kudüs'e götüren lider kimdir?
Doğru Cevap: "D" Yeşu
Soru Açıklaması
4.
Yahudilik 'te ''Ağlama Duvarı'' nedir?
Doğru Cevap: "C" Romalıların ms.70 de mabedi yıkışları sonrası kalan duvardır. Burada ağlamak ibadettir.
Soru Açıklaması
5.
Endülüs Emeviler döneminde Yahudi İman esaslarını ve Hukukunu yeniden düzenleyen önemli din bilgini kimdir?
Doğru Cevap: "A" Rambam- Rabbi Moise b. Meymun
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik'te ibadet için yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kadınlar ibadetin rüku ve secdeli kısmına katılmazlar. Arka tarafta dua edebilirler.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi ''Talmud'' için yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İçerisinde İsrailiyat denilen metinlere Aggadah denir.
Soru Açıklaması
8.

  1. Yahudi Mistisizminin temel kaynağıdır.

  2. Sefer Yesirah, Sefer Zohar ve Sefer Bahir gibi bölümleri vardır.

  3. Evrenin ve insanın yaratılışı ile ilgili gizli bilgiler ve hikmetli anlatımlara yer verilir.

  4. 12.yüzyılda vahiy sonucu ortaya çıktığı kabul edilmiştir.


Yukarıdaki bilgiler hangi metinler için kullanılır?
Doğru Cevap: "E" Kabbala
Soru Açıklaması
9.
Mecusiliğin kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "D" Zerdüşt
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Mecusilik için yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Mecusilikte Ahiret anlayışı ve hesap günü konuları müphemdir.
Soru Açıklaması
11.
Mecusiliğin Kutsal kitabı nedir ?
Doğru Cevap: "D" Avesta
Soru Açıklaması
12.
Hıristiyanlığı Yahudi kökenli olmayanlar arasında yaydığı için ''Yabancıların Havarisi'' lakabı verilen Hıristiyanlığın kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "E" Pavlos
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanların 325 yılında ilk genel konsilde kabul ettiği incillerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Barnabas
Soru Açıklaması
14.
Hıristiyanlık Yahudi olmayanlar arasında yayıldıkça Yahudi geleneğinde var olan sünnet olma ve domuz eti yasağı gibi bazı hususların tartışılarak kaldırıldığı ilk bölge konsili nerede ve hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kudüs-52
Soru Açıklaması
15.
Hristiyanlık uzun süre Roma topraklarında yasaklı olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.Hangi tarihte serbest serbestlik kazanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Milano-313
Soru Açıklaması
16.
Hıristiyanlık'ta ''Monofizit'' ne demektir?
Doğru Cevap: "B" İsa'nın tam olarak ilah olduğunun ifadesidir.
Soru Açıklaması
17.
Hıristiyanlık'ta ''Diyofizit'' ne demektir?
Doğru Cevap: "D" İsa'nın ilahi yönü yanında insani yönünün de olduğunu ifade eden terim.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Monofizit Kiliselerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Nesturi Kilisesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferleri için yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Müslümanlarla ilgili anlatılanın tersine hoşgörüsü ile karşılaşan birçok Haçlı, İslam'ı seçmiş ve geri dönmemiştir.
Soru Açıklaması
20.
Protestanlığın kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "E" Martin Luther
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye