İslam İnanç Esasları | DHBT 1 Deneme Testi 8

sefadmin
Ocak 4, 2020
Akaid ve Kelam
DHBT 1 Deneme 8
1.
Cinler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Gaybı bilirler
Soru Açıklaması
2.
İslam Dininde inanılması Farz olan şeyleri, İman esaslarını kabul etmek için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Akaid
Soru Açıklaması
3.
Ebu Mansur El Maturidi'nin İtikadi meselelerle ilgili eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kitabut Tevhid
Soru Açıklaması
4.
Önceleri Mu'tezile mezhebine mensupken, hocası Ali El Cübbai ile ''Üç kardeş meselesi'' hususunda tartışıp ve hocasından ayrılarak Ehli Sünnet Kelam İlminin sistematik yapıdaki kurucusu haline gelen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ebu Hasan Eş'ari
Soru Açıklaması
5.
Mu'tezile mezhebinin beş temel esası içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" İstikra
Soru Açıklaması
6.
İsrafil (a.s) ikinci defa Sur'a üfürmesiyle olacak olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ba's
Soru Açıklaması
7.
''Emri bil Ma'ruf'' kavramının manası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İyiliği emretmek
Soru Açıklaması
8.
''Nehyi anil Münker'' kavramının manası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kötülüğü reddetmek
Soru Açıklaması
9.
Allah'ı naslarda yer alan sıfatlarınıTe'vil etmeyen O'na nisbet etmeyi akidelerinde bir ilke olarak gören görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Selefiyye
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın özellikleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "B" Belirli zamana kadardır
Soru Açıklaması
11.
Öncekiler manasına gelen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Selefiyye
Soru Açıklaması
12.
Eş'ariyye ekolünün kurucusu Ebu Hasan Eş'ari aşağıdaki yerlerden hangisinde dünyaya gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" Basra
Soru Açıklaması
13.
Eş'ariyye ekolünün kurucusu Ebu Hasan Eş'ari aşağıdaki yerlerden hangisinde vefat etmiştir?
Doğru Cevap: "C" Bağdat
Soru Açıklaması
14.
Ebu Hasan Eş'ari önceleri aşağıdaki mezheplerden hangisine mensup iken ayrılarak Eş'ariyye ekolünün öncülüğünü yapmıştır?
Doğru Cevap: "D" Mu'tezile
Soru Açıklaması
15.
Ebu Hasan Eş'ari'nin Hicri olarak doğum ve vefat yılları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 260-324
Soru Açıklaması
16.
Şafii mezhebine mensup olanların çoğunluğu aşağıdaki İtikadi mezheplerden hangisine mensuptur?
Doğru Cevap: "B" Eş'ari
Soru Açıklaması
17.
Hüsun ve Kubuh (iyilik ve kötülük) akıl ile değil dinin bildirmesiyle olur görüşü aşağıdaki ekollerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Eş'ari
Soru Açıklaması
18.
Dinden dönen (Mürted olan) tekrar imana dönerse eskiden işlemiş olduğu iyi amelleri geri döner ve amellerine sevap verilir görüşü aşağıdaki ekollerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Eş'ari
Soru Açıklaması
19.
Maturidiyye ekolünün kurucusu Ebu Mansur El Maturidi aşağıdaki yerlerden hangisinde dünyaya gelmiştir?
Doğru Cevap: "A" Semerkand
Soru Açıklaması
20.
Maturidiyye ekolünün kurucusu Ebu Mansur El Maturidi aşağıdaki yerlerden hangisinde vefat etmiştir?
Doğru Cevap: "D" Semerkand
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye