İslam İnanç Esasları | DHBT 1 Deneme Testi 7

sefadmin
Ocak 3, 2020
Akaid ve Kelam
DHBT 1 Deneme 7
1.
Cennetin durma yeri manasına gelen adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Darul Mukame
Soru Açıklaması
2.
Cennetin ahiret yurdu manasına gelen adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adn
Soru Açıklaması
3.
Cennetin güvenilir yer manasına gelen adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Makamün Emin
Soru Açıklaması
4.
İsmail Hakkı İzmirli tarafından yazılan Kelam Kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yeni İlmi Kelam
Soru Açıklaması
5.
Kaza ve Kader meselesi Allah'ın hangi sıfatlarıyla doğrudan ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" İlim-İrade-Kudret
Soru Açıklaması
6.
Bir şeyi güzel sanma ya da bir kimsenin, olayın iyi olduğu hakkında kanaat getirmeye aşağıdakilerden hangisi denir?
Doğru Cevap: "A" Hüsnü Zan
Soru Açıklaması
7.
Doğru, derin ilim, derin bilgi, yararlı manasına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hikmet
Soru Açıklaması
8.
Allah'ın sevmediği, meşru olmayan ve yapılması durumunda kişinin ceza göreceği davranış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şer
Soru Açıklaması
9.
İslam'a teslim olmuş ve inanmış kişiye ne denir?
Doğru Cevap: "D" Müslüman
Soru Açıklaması
10.
Allah'a ortak koşana ne denir?
Doğru Cevap: "A" Müşrik
Soru Açıklaması
11.
Maddi ve manevi olan şeylere başvurduktan sonra Allah'a dayanıp, güvenip ve ondan sonra olacakları beklemek aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tabir edilir?
Doğru Cevap: "B" Tevekkül
Soru Açıklaması
12.
Bilgi kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İtikat
Soru Açıklaması
13.
Söyleyen kişinin inkarına vesile olan sözler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Elfazı Küfür
Soru Açıklaması
14.
İnsanlara karşı alçak gönüllü olma aşağıdaki ifadelerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Tevazu
Soru Açıklaması
15.
Başkalarının gizli olan taraflarını araştırmak aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tabir edilir?
Doğru Cevap: "C" Tecessüs
Soru Açıklaması
16.
''Mizan'' aşağıdaki ifadelerden hangisinin karşılığıdır?
Doğru Cevap: "A" İlahi adalet ölçüsü
Soru Açıklaması
17.
Kabir alemi aşağıdaki ifadelerden hangisiyle bilinir?
Doğru Cevap: "A" Berzah
Soru Açıklaması
18.
''Eşratus Saat'' kavramı aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?
Doğru Cevap: "A" Kıyamet
Soru Açıklaması
19.
Belirlenmiş zamanın sona erdiği,zamanın sonu ve ölüm anını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ecel
Soru Açıklaması
20.
Yumuşak söz söyleme aşağıdakilerden hangisiyle tabir edilir?
Doğru Cevap: "C" Kavli Leyyin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye