İslam İnanç Esasları | DHBT 1 Deneme Testi 4

sefadmin
Aralık 31, 2019
Akaid ve Kelam
DHBT 1 Deneme 4
1.
Arşı Azamı taşımakla görevli melekler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hamele-i Arş
Soru Açıklaması
2.
Allah'ı anmak O'na tesbihte bulunmak ve O'na yakın bulunmak için görevli olan melekler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mukarrebun ve İlliyyun
Soru Açıklaması
3.
Öldükten sonra ahirete kadar olan ve dünya ile ahiret arasında olan aleme ne denir?
Doğru Cevap: "B" Berzah
Soru Açıklaması
4.
Öldükten sonra tekrar dirilmeye ne denir?
Doğru Cevap: "C" B'as
Soru Açıklaması
5.
Ahirette hesaptan sonra insanların amellerinin tartıldığı ilahi adalet ölçüsü olan teraziye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Mizan
Soru Açıklaması
6.
Cehennemin üzerine kurulacak olan köprünün adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sırat
Soru Açıklaması
7.
Allah'u Teala'nın ahiret aleminde görüleceği, aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tabir edilir?
Doğru Cevap: "B" Rü'yetullah
Soru Açıklaması
8.
Ahirette iyi ve kötü amelleri eşit olan Mü'minlerin bir müddet bekleyecekleri yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" A'raf
Soru Açıklaması
9.
Ömrün sona erdiği ve bir sonraki alemin başlangıcı olan duruma ne denir?
Doğru Cevap: "A" Ecel
Soru Açıklaması
10.
Bir işi yapıp sonucunu Allah'a güvenerek O'ndan beklemeye ne denir?
Doğru Cevap: "B" Tevekkül
Soru Açıklaması
11.
Meleklerin imanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Matbu' İman
Soru Açıklaması
12.
Peygamberlerin İmanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Masum İman
Soru Açıklaması
13.
Mü'minlerin İmanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Makbul İman
Soru Açıklaması
14.
Bid'atçıların İmanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mevkuf İman
Soru Açıklaması
15.
Münafıkların İmanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Merdud İman
Soru Açıklaması
16.
Mü'minlerde bulunan, saf, parlak ve kinsiz olan kalbe aşağıdakilerden hangisi denir?
Doğru Cevap: "D" Ecred Kalp
Soru Açıklaması
17.
Kafirlerde bulunan, kılıflı, kapalı, örtülü olan kalbe aşağıdakilerden hangisi denir?
Doğru Cevap: "C" Ağlef Kalp
Soru Açıklaması
18.
Münafıklarda bulunan, tersine çevrilmiş olan kalbe aşağıdakilerden hangisi denir?
Doğru Cevap: "B" Menkus Kalp
Soru Açıklaması
19.
İki yüzlü kalp olan aşağıdakilerden hamgisidir?
Doğru Cevap: "A" Musaffah Kalp
Soru Açıklaması
20.
Dünyada bütün canlılara merhamet eden manasına gelen Allah'ın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Er Rahman
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
01.05.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye