İslam İnanç Esasları | DHBT 1 Deneme Testi 3

sefadmin
Aralık 31, 2019
Akaid ve Kelam
DHBT 1 Deneme 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın bir olduğunu belirten sıfatıdır?
Doğru Cevap: "C" Vahdaniyet
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın diri olduğunu belirten sıfatıdır?
Doğru Cevap: "A" Hayat
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın her şeyi bilmesini belirten sıfatıdır?
Doğru Cevap: "B" İlim
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın dilediğini yapmasını belirten sıfatıdır?
Doğru Cevap: "C" İrade
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın her şeye gücü yetmesini belirten sıfatıdır?
Doğru Cevap: "D" Kudret
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın her şeyi işitmesini belirten sıfatıdır?
Doğru Cevap: "A" Semi'
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın her şeyi görmesini belirten sıfatıdır?
Doğru Cevap: "A" Basar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın söz söylemesini belirten sıfatıdır?
Doğru Cevap: "B" Kelam
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın yaratmasını belirten sıfatıdır?
Doğru Cevap: "B" Tekvin
Soru Açıklaması
10.
Muhammed bin İdris aşağıdaki mezheplerden hangisinin kurucusudur?
Doğru Cevap: "A" Şafii
Soru Açıklaması
11.
Numan bin Sabit aşağıdaki mezheplerden hangisinin kurucusudur?
Doğru Cevap: "C" Hanefi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir?
Doğru Cevap: "D" Cebrail
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki meleklerden hangisi tabiat olayları ile ilgilenir?
Doğru Cevap: "B" Mikail
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki meleklerden hangisi Sur'a üfürmekle görevlidir?
Doğru Cevap: "D" İsrafil
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki meleklerden hangisi ruhları almakla görevlidir?
Doğru Cevap: "A" Azrail
Soru Açıklaması
16.
Cennetteki meleklerin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rıdvan
Soru Açıklaması
17.
Cehennemdeki meleklerin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Malik
Soru Açıklaması
18.
İnsanların sağ ve solunda bulunup, iyilik ve kötülüklerini kaydeden melekler hangileridir?
Doğru Cevap: "A" Kiramen Katibin
Soru Açıklaması
19.
Kiramen katibin meleklerine ayrıca hangi isim verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Hafaza
Soru Açıklaması
20.
Kabirde sorgu ve sual ile görevli melekler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Münker Nekir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye