İslam İnanç Esasları | DHBT 1 Deneme Testi 5

sefadmin
Aralık 31, 2019
Akaid ve Kelam
DHBT 1 Deneme 5
1.
Ahiret hayatında yalnız Mü'minlere merhamet eden manasına gelen Allah'ın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Er Rahim
Soru Açıklaması
2.
Mülkün mutlak ve yegane sahibi manasına gelen Allah'ın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" El Melik
Soru Açıklaması
3.
Yaratan manasına gelen Allah'ın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" El Halik
Soru Açıklaması
4.
Her şeye şekil ve suret veren manasına gelen Allah'ın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" El Musavvir
Soru Açıklaması
5.
Günahları bağışlayan manasına gelen Allah'ın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" El Ğaffar
Soru Açıklaması
6.
Rızık veren manasına gelen Allah'ın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Er Rezzak
Soru Açıklaması
7.
Çok cömert manasına gelen Allah'ın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" El Kerim
Soru Açıklaması
8.
Gözeten manasına gelen Allah'ın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Er Rakib
Soru Açıklaması
9.
Lütfu ve keremi bol olan manasına gelen Allah'ın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" El Mecid
Soru Açıklaması
10.
Aceleci olmayan, çok sabırlı olan manasına gelen  Allah'ın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Es Sabur
Soru Açıklaması
11.
İsra kelime olarak aşağıdakilerden hangi manaya gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Gece yürüyüşü
Soru Açıklaması
12.
Ehli Sünnet ve Cemaat yolunda olanlara aşağıdaki tabirlerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Naciye Fırkası
Soru Açıklaması
13.
Edille-i Şer'iyye (İslam'ın Delilleri) aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Kur'an-Sünnet-İcma'-Kıyas
Soru Açıklaması
14.
Küçük şirk olarak nitelenen günah aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Riya
Soru Açıklaması
15.
Semavi dinler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "C" Caynizm
Soru Açıklaması
16.
Dört büyük kitabın kronolojik olarak sıralanışı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tevrat-Zebur-İncil-Kur'an
Soru Açıklaması
17.
Amelde dört büyük ve meşhur olan mezhebin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hanefi-Maliki-Şafii-Hanbeli
Soru Açıklaması
18.
Mezhebin çoğul kelimesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mezahib
Soru Açıklaması
19.
Efendimiz (s.a.v)'in ümmetinin su içmeleri için ahirette bulunacak olan havuza ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Havzı Kevser
Soru Açıklaması
20.
Cehennemin yakıcı manasına gelen adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Harik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye