İslam İnanç Esasları | DHBT 1 Deneme Testi 2

sefadmin
Aralık 31, 2019
Akaid ve Kelam
DHBT 1 Deneme 2
1.
Kadyaniliğin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mirza Gulam Ahmed
Soru Açıklaması
2.
Şiilik ilk olarak kimin zamanında ortaya çıkmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Hz. Osman (r.a)
Soru Açıklaması
3.
Şiilik kimin zamanında gelişip yayılmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ali (r.a)
Soru Açıklaması
4.
Sebeiyyenin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Abdullah bin Sebe
Soru Açıklaması
5.
Keysaniyyenin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Muhtar bin Ebu Ubeyd bin Mes'ud es Sakafi
Soru Açıklaması
6.
Zeydiyyenin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zeyd bin Ali Zeynelabidin
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki ekollerden hangisine göre peygamberlikte erkeklik şartı yoktur?
Doğru Cevap: "D" Eş'ariyye
Soru Açıklaması
8.
Allah'u Teala'yı tanıma ve bilmeye hangi ifade kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Marifetullah
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi en büyük günahlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Şirk
Soru Açıklaması
10.
Dini tebliğat olmadan da akıl Allah'ı idrak edebilir görüşü aşağıdaki ekollerden hangisi aittir?
Doğru Cevap: "A" Maturidiyye
Soru Açıklaması
11.
Dini tebliğat olmadan akıl Allah'ı idrak edemez görüşü aşağıdaki ekollerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Eş'ariyye
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki ekollerden hangisine göre, kafirler ibadet etmekle yükümlüdürler. İbadet etmedikleri için ayrıca azap göreceklerdir?
Doğru Cevap: "A" Eş'ariyye
Soru Açıklaması
13.
Allah'ın en güzel isimleri aşağıdaki ifadelerden hangisiyle kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Esmai Hüsna
Soru Açıklaması
14.
Allah'ın zati sıfatları (Sıfatı Selbiyye) kaç tanedir?
Doğru Cevap: "C" 6
Soru Açıklaması
15.
Allah'ın Subuti Sıfatları kaç tanedir?
Doğru Cevap: "D" 8
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın var olduğunu belirten sıfatıdır?
Doğru Cevap: "B" Vücud
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın varlığının başlangıcının olmadığını belirten sıfatıdır?
Doğru Cevap: "A" Kıdem
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın varlığının sonunun olmadığını belirten sıfatıdır?
Doğru Cevap: "C" Beka
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın sonradan yaratılanlara benzememesini belirten sıfatıdır?
Doğru Cevap: "D" Muhalefetün lil Havadis
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın kendi zatı ile kaim olmasını belirten sıfatıdır?
Doğru Cevap: "A" Kıyam bi Nefsihi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye