İslam İnanç Esasları | DHBT 1 Deneme Testi 1

sefadmin
Aralık 31, 2019
Akaid ve Kelam
DHBT 1 Deneme 1
1.
Akaidin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İman esasları
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi İmanın Esasları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Namaz kılmak
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın Şartları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Peygamberlere inanmak
Soru Açıklaması
4.
Dinler üç kısma ayrılır,aşağıdakilerden hangisi bu kısma girmez?
Doğru Cevap: "D" Gündelik din
Soru Açıklaması
5.
Dinimizde inanılması gereken şeylere toplu olarak inanmaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" İcmali İman
Soru Açıklaması
6.
Dinimizde inanılması gereken şeylere ayrı ayrı inanmaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" Tafsili İman
Soru Açıklaması
7.
Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana ne denir?
Doğru Cevap: "B" Tahkiki İman
Soru Açıklaması
8.
Delillere dayalı olmaksızın, çevre v.b telkini ile meydana gelen imana ne denir?
Doğru Cevap: "B" Taklidi İman
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakileren hangisi İtikadi bir mezheptir?
Doğru Cevap: "C" Eş'ari
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Ameli bir mezheptir?
Doğru Cevap: "C" Şafii
Soru Açıklaması
11.
Maturidiyye'nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ebu Mansur Maturidi
Soru Açıklaması
12.
Eş'ariyye'nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ebu Hasan Eş'ari
Soru Açıklaması
13.
Cebriyye'nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cehm bin Safvan
Soru Açıklaması
14.
Mutezile'nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Vasıl bin Ata
Soru Açıklaması
15.
Mutezile'nin ana prensipleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Cihad
Soru Açıklaması
16.
Mutezile'nin kurucusu Vasıl bin Ata daha önce kimin öğrencisiyken ondan ayrılarak Mutezile'yi kurmuştur?
Doğru Cevap: "A" Hasan Basri
Soru Açıklaması
17.
Mutezileler hangi dönemde ortaya çıkmaya başladılar?
Doğru Cevap: "B" Emeviler
Soru Açıklaması
18.
Kaderiyyecilik aşağıdakilerden kimin zamanında ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" Ömer bin Abdulaziz
Soru Açıklaması
19.
Selefiler Hicri kaçıncı yüz yılda ortaya çıkmışlardır?
Doğru Cevap: "C" 4. Yüz yıl
Soru Açıklaması
20.
Bahailiğin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mirza Ali Muhammed
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye