İslam İnanç Esasları | DHBT 1 Deneme Testi 11

sefadmin
Ocak 25, 2020
Akaid ve Kelam
DHBT 1 Deneme 11
1.
İmam Ahmed bin Hanbel'in doğum yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bağdat
Soru Açıklaması
2.
İmam Ahmed bin Hanbel'in vefat yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bağdat
Soru Açıklaması
3.
İmam Ahmed bin Hanbel'in Hicri olarak doğum ve vefat yılları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 164-241
Soru Açıklaması
4.
Fırka'nın çoğulu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fırak
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Hariciler fırkası arasında değildir?
Doğru Cevap: "D" Vasıliyye
Soru Açıklaması
6.
İlahi bir kanun olup Allah tarafından peygamberleri aracılığıyla insanları doğru yola sevk etmesine aşağıdakilerden hangisi denir?
Doğru Cevap: "A" Din
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın sözlük anlamı arasında değildir?
Doğru Cevap: "B" Esir almak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi en büyük günahlardandır?
Doğru Cevap: "C" Şirk
Soru Açıklaması
9.
Sur'a üfürecek olan melek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İsrafil
Soru Açıklaması
10.
İslam Dini taviz vermez özelliğiyle aşağıdaki hangi din çeşidi kapsamına girmektedir?
Doğru Cevap: "A" Teosentrik din
Soru Açıklaması
11.
Gelenekselci ekolün öncülüğünü aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?
Doğru Cevap: "B" Abdulvahid Yahya
Soru Açıklaması
12.
İslam dünyasında gelenekselci yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Seyyid Hüseyin Nasr
Soru Açıklaması
13.
Güzel ahlak ve dürüst olmaya uygunluk için konulmuş olan hükümlere aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?
Doğru Cevap: "B" Tahsiniyyat
Soru Açıklaması
14.
Araplar, kavminin dinini bırakıp başka bir dine girmeye aşağıdakilerden hangisi denir?
Doğru Cevap: "C" Sabii
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.