İslam İnanç Esasları | DHBT 1 Deneme Testi 10

sefadmin
Ocak 25, 2020
Akaid ve Kelam
DHBT 1 Deneme 10
1.
Amellerin cezasını ahirete erteleyen ya da küfürle beraber salih amel fayda vermediği gibi, imanla beraber de büyük günah işlemenin zarar vermeyeceğini savunan kişilerin oluşturduğu fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mürcie
Soru Açıklaması
2.
Efendimiz (s.a.v)'den sonra Hz.Ali'yi imamete en layık kişi olarak gören, vefatından sonra da hilafete onun soyundan gelen kişilerin getirilmesi gerektiğine inanan topluluklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şia
Soru Açıklaması
3.
Şia'nın günümüze kadar ulaşan üç ana kolu bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Huzeyliyye
Soru Açıklaması
4.
Şia'nın bir kolu olan ve Zeyd bin Ali Zeynelabidin'e nisbet edilen fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zeydiyye
Soru Açıklaması
5.
Şia'nın bir kolu olan ve Cafer'i Sadık'a nisbet edilen aynı zamanda Ca'feriyye diye de adlandırılan fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İmamiyye
Soru Açıklaması
6.
Mutezile'nin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yakınlaşanlar
Soru Açıklaması
7.
İmamı Azam Ebu Hanife'nin doğum yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Küfe
Soru Açıklaması
8.
İmamı Azam Ebu Hanife'nin  vefat yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bağdat
Soru Açıklaması
9.
İmamı Azam Ebu Hanife'nin Hicri olarak doğum ve vefat yılları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 80-150
Soru Açıklaması
10.
İmamı Azam Ebu Hanife aşağıdakilerden hangisinden ders almamıştır?
Doğru Cevap: "D" İmam Muhammed bin İdris
Soru Açıklaması
11.
İmam Malik bin Enes'in doğum yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Medine
Soru Açıklaması
12.
İmam Malik bin Enes'in vefat yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Medine
Soru Açıklaması
13.
İmam Malik bin Enes'in Hicri olarak doğum ve vefat yılları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 93-179
Soru Açıklaması
14.
İmam Muhammed bin İdris Eşşafii'nin doğum yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gazze
Soru Açıklaması
15.
İmam Muhammed bin İdris Eşşafii'nin vefat yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mısır
Soru Açıklaması
16.
İmam Muhammed bin İdris Eşşafii'nin Hicri olarak doğum ve vefat yılları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 150-204
Soru Açıklaması
17.
İmam Şafii'nin Mısır'da iken vermiş olduğu fetvaları aşağıdaki görüşlerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kavli Cedid
Soru Açıklaması
18.
İmam Şafii aşağıdakilerden hangisinden ders almıştır?
Doğru Cevap: "B" İmam Malik bin Enes
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İmam Şafii'nin talebelerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" İmam Ahmed bin Hanbel
Soru Açıklaması
20.
İmam Şafii'nin Bağdat'ta iken vermiş olduğu fetvaları aşağıdaki görüşlerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kavli Kadim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye