Kuranı Kerim ve Tefsir | DHBT 1 Deneme Testi 1

sefadmin
Şubat 3, 2020
Kur\'an-ı Kerim ve Tefsir
DHBT 1 Deneme 1
1.
Hz. Adem (a.s)'a kaç suhuf gönderilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 10 suhuf
Soru Açıklaması
2.
Hz. İbrahim (a.s)'a kaç suhuf gönderilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 10 suhuf
Soru Açıklaması
3.
Hz. Şit (a.s)'a kaç suhuf gönderilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 50 suhuf
Soru Açıklaması
4.
Zebur hangi adla eski Ahid içinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Mezmurlar
Soru Açıklaması
5.
İncil'in kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müjde
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in adlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" El evvel
Soru Açıklaması
7.
Hz. İdris (a.s)'a kaç suhuf gönderilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 30 suhuf
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in adlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Nebeil Azim
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi vahyin geliş şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Rüzgar sesi ile
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi gelen vahyi yazmakla görevli olana verilen addır?
Doğru Cevap: "A" Vahiy Katibi
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Vahiy Katibleri içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" İbni Ümmü Mektum (r.a)
Soru Açıklaması
12.
Kur'an-ı Kerim kimin zamanında bir araya getirildi?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ebubekir (r.a)
Soru Açıklaması
13.
Kur'an-ı Kerim bir araya getirilirken komisyon başkanlığını aşağıdaki sahabelerden hangisi yapmıştır?
Doğru Cevap: "B" Hz. Zeyd bin Sabit (r.a)
Soru Açıklaması
14.
Kur'an-ı Kerim kimin zamanında çoğaltılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Hz. Osman (r.a)
Soru Açıklaması
15.
Kur'an-ı Kerim ilk olarak kaç nüsha halinde çoğaltılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 7
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in konuları içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Siyer
Soru Açıklaması
17.
Kur'an-ı Kerim kaç cüzden müteşekkildir?
Doğru Cevap: "C" 30
Soru Açıklaması
18.
Kur'an-ı Kerim'de kaç sure bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "A" 114
Soru Açıklaması
19.
Kur'an-ı Kerim kaç ayettir?
Doğru Cevap: "B" 6236
Soru Açıklaması
20.
Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç Hizb bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" 120
Soru Açıklaması
21.
Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç Hizb bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" 120
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.