Dinler Tarihi | DHBT 1 Deneme Testi 3

sefadmin
Mayıs 13, 2020
Dinler Tarihi
DHBT 1 Deneme 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat'ın hükümlerini iyi derecede bilen Yahudi alimlerine verilen isimdir?
Doğru Cevap: "B" Ahbar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki İncil çeşitlerinden hangisi ifade türünden en zayıf olan biridir?
Doğru Cevap: "A" Markos
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudi asıllı olmayan Hristiyanlar için yazılmış olan İncil çeşididir?
Doğru Cevap: "B" Luka
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat'ın beş kitabı arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Levirat
Soru Açıklaması
5.
Dünyaca ünlü Taç Mahal (Mimarı) aşağıdakilerden hangisi tarafından yaptırılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Mehmet İsa Efendi
Soru Açıklaması
6.
Yahudiliğin en etkin Mesih hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sabataycılık
Soru Açıklaması
7.
10. Yüzyılın son kısmında aşağıdakilerden kimin gayretleri sonucu Almanya Hristiyanlaştırılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Charlemagnen
Soru Açıklaması
8.
Amerika Kıtasına islamiyet ilk olarak kaçıncı yüzyılda girmeye başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" 15. Yüzyıl
Soru Açıklaması
9.
Hristiyanlığın geleneğinde aşağıdakilerden hangisi İsa'nın asıl havarileri olarak kabul görülmektedir?
Doğru Cevap: "C" Yuhanna-Matta
Soru Açıklaması
10.
Protestan Mezhebinin en etkili olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" A.B.D
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi kiliselerde bulunan kürsülere verilen isimdir?
Doğru Cevap: "C" Agni
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Optik ve Fizik ilminin önde gelen bilim adamıdır?
Doğru Cevap: "A" İbni Heysem
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki Peygamberlerden hangisinin adı ''İsrail'' olarak bilinmektedir?
Doğru Cevap: "B" Yakub (a.s)
Soru Açıklaması
14.
Yahudi dininde ibadet yapıldığı sırada ayakta durmaya ne denir?
Doğru Cevap: "C" Amida
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Budizm'in ilk mezhebi olarak kabul görmüştür?
Doğru Cevap: "B" Theravada
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Budizm'in önemli olan merkezindendir?
Doğru Cevap: "A" Sri-Lanka
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Ermeni'lerin büyük çoğunluğunun bağlı bulunduğu mezheptir?
Doğru Cevap: "D" Gregoryan
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Budizm ve Caynizm'de benzer olarak kabul edilen eserdir?
Doğru Cevap: "A" Cheda Sutralar
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Mecusilikte ölümden sonra ruhların geçmesi gereken yola denmektedir?
Doğru Cevap: "C" Çinvat
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden Hristiyanlık Sakramentlerinden olan gizemler-ayinlerin hangileri tüm mezheplerince kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Vaftiz-Evharistiya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye