Dinler Tarihi | DHBT 1 Deneme Testi 2

sefadmin
Mayıs 13, 2020
Dinler Tarihi
DHBT 1 Deneme 2
1.
Yahudilerin kurmuş olduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İsrail
Soru Açıklaması
2.
Yahudilikte kaç emir vardır?
Doğru Cevap: "B" 10 emir
Soru Açıklaması
3.
Yahudilikte haftalık ibadet gününe ne denir?
Doğru Cevap: "C" Şabat
Soru Açıklaması
4.
Yahudilikte yılbaşına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Roşaşana
Soru Açıklaması
5.
Yahudilikte Tevrat'ın hatim bayramına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Simha Tora
Soru Açıklaması
6.
Yahudilikte Mısır'dan çıkışın anısına kutlanan Hac bayramına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Fısıh
Soru Açıklaması
7.
Kur'an-ı Kerim'de Hrıstiyanlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Nasara
Soru Açıklaması
8.
İncil kelime olarak ne manaya gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Müjde
Soru Açıklaması
9.
Dört kısma bölünen İncil arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Vedalar
Soru Açıklaması
10.
Hristiyanlıkta asli suçun günahlarından kurtulup Hristiyanlığa geçmeye ne denir?
Doğru Cevap: "A" Vaftiz
Soru Açıklaması
11.
Dünyada en yaygın din aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hristiyanlık
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki dinlerden hangisi Hz. İsa'nın (haşa) Allah'ın oğlu olduğunu söylerler?
Doğru Cevap: "C" Hristiyanlar
Soru Açıklaması
13.
İnciller konusunda ciddi olarak eleştirileriyle tanınan ilahiyatçı bir Hristiyan olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Marcio
Soru Açıklaması
14.
İlk olarak Dinler Tarihi kitabını yazan Müslüman kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şehristani
Soru Açıklaması
15.
Papa'nın bir devleti yetkilisiyle beraber cezalandırmasına aşağıdakilerden hangisi denir?
Doğru Cevap: "A" Enterdi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm'de yanılgı ve illüzyon ya da gerçeği olmayan bir şeyin haikat olarak algılanması demektir?
Doğru Cevap: "C" Maya ya da Avidya inancı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Vedalar'da bildirilen kurban törenlerini tefsir ve izah eden nesir biçimindeki kutsal olan yazılara verilen isim demektir?
Doğru Cevap: "C" Brahmanalar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kurucusu Vardhamana olan dindir?
Doğru Cevap: "A" Caynizm
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Siddharta Gautama Sakyamuni'nin öğretilerine dayanan din dir?
Doğru Cevap: "C" Budizm
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Calvin'in diğer reformculardan farklı olan önemli teolojik öğretisi demektir?
Doğru Cevap: "D" Kader
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye