Dinler Tarihi | DHBT 1 Deneme Testi 4

sefadmin
Mayıs 13, 2020
Dinler Tarihi
DHBT 1 Deneme 4
1.
Aşağıdaki dinlerden hangisi Ortadoğu kökenli bir din değildir?
Doğru Cevap: "A" Sihizm
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hint kökenli dinlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Taoizm
Soru Açıklaması
3.
Hinduizm'in kast sisteminde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Paryalar
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Hint dinlerindeki Karma kelimesi için doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Ameller sonucu kazanım ve kayıplara denilir
Soru Açıklaması
5.

 1. Kast sistemi vardır

 2. Ruh göçüne inanırlar

 3. Tanrı anlayışı politeisttir

 4. Ölülerini yakarlar


Yukarıdakilerden anlaşılan din hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hinduizm
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Hint kutsal metinlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Gatalar
Soru Açıklaması
7.
Cayiniz'min canlılara zarar vermeme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahimsa
Soru Açıklaması
8.

 1. M.Ö. 6ncı yüzyılda kurulmuştur

 2. Hint kast sistemine karşıdır

 3. Vejeteryan olarak yaşarlar

 4. Kutsal metinleri Agamalardır


Yukarıdakilerden anlaşılan din hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cayinizm
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Cayinizmde ''beyaz giyinenler'' mezhebidir?
Doğru Cevap: "A" Svetambaras
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Sihizmin mabedinin bulunduğu şehir ve mabedi için doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Amritsar-Altın Tapınak
Soru Açıklaması
11.

 1. Kurucusu Guru Nanak'tır

 2. Hint kast sistemine karşıdır

 3. Tanrının birliğine inanır

 4. Kutsal metinleri Adi Grand'dır


Yukarıdakilerden anlaşılan din hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sihizm
Soru Açıklaması
12.
Sihlerin kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Adi Grand
Soru Açıklaması
13.

 1. M.Ö. 6ncı yüzyılda kurulmuştur

 2. Hint kast sistemine karşıdır

 3. Kurucusu Sidarta Gautama'dır

 4. Kurtuluş Nirvanaya ulaşmakla elde edilir


Yukarıdakilerden anlaşılan din hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Budizm
Soru Açıklaması
14.
Budist mabetlerinin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Pagoda
Soru Açıklaması
15.
''Sanga'' nedir?

 
Doğru Cevap: "A" Budizmde inananlar topluluğunun tümüdür
Soru Açıklaması
16.
''Nirvana'' nedir?
Doğru Cevap: "A" Budizmde kurtuluşa ulaşmak için seçilen hedef
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Budizm mezheplerinden birisidir?
Doğru Cevap: "C" Mahayana
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Budizm'in kutsal kitabıdır?
Doğru Cevap: "A" Tripitaka
Soru Açıklaması
19.
İçinde ibadethanenin, misafirhanenin toplantı salonlarının bulunduğu bir tür külliye görevi olan Budist yapılarına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Vihara
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizm'in kurucusudur?
Doğru Cevap: "B" Kung-fu Tzu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
01.05.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye