Tefsir Deneme Testi 2

sefadmin
Kasım 6, 2019
Tefsir Deneme Sınavı 2
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi Lokman suresi 3. ayetindeki “ihsan” kavramının anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Allah’ın dinine yardım etmek
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki konulardan hangisi Nûh sûresinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" İnsanın yaratılış
Soru Açıklaması
3.
Mülk suresinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Allah'ın varlığı, bilgisi ve gücü
Soru Açıklaması
4.
Muhacirlerin terk etmek zorunda bırakıldıkları hususlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Yurtlarını ve mallarını
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi güçlü birinin himayesine girip korunmak anlamındadır?
Doğru Cevap: "D" Takvâ
Soru Açıklaması
6.
İmanın terim anlamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İman, insan ruhunun derinliğini ifade eder.
Soru Açıklaması
7.
Kur’an’da geçen salih ve muslih kavramları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Salih, salih amel işleyendir, muslih ise hem salih ameli yapan hem de yaptırandır.
Soru Açıklaması
8.
İmân kavramı Kur’an’da kaç çeşit kalıpta yer alır?
Doğru Cevap: "C" 883
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerin hangisi, Takvâ’nın Kur’ân’da geçen anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İşfak
Soru Açıklaması
10.
Fazlur Rahman’a göre “takvâ”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bir kimsenin kendisini, davranışlarının zararlı veya kötü sonuçlarından koruması
Soru Açıklaması
11.
Maruf kelimesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "D" Komşular arasındaki ilişkilerle
Soru Açıklaması
12.
Bazı insanlara herhangi bir konuyla ilgili olarak müracaat edilmesi, onların görüş beyan etmesi veya onlarla fikir alış- verişinde bulunulması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "A" İstişare
Soru Açıklaması
13.
"Dinen ve aklen iyi ve güzel olan, yerine getirildiğinde ferdin ve toplumun refahını sağlayan, ayrıca bütün insanların hayrına olacak hususları, onların faydaları doğrultusunda uygulayarak, dünya ve ahiret saadetini kazandıracak tüm faaliyetler ve aksi davranışlar."

Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Maruf
Soru Açıklaması
14.
F-t-n kök ve türevleri, Kur’an’da kaç ayette yer alır?
Doğru Cevap: "A" 58
Soru Açıklaması
15.
“Fitne kalmayıncaya ve din (kulluk) de yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur.”

Verilen ayetteki fitnenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Baskı, zulüm
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi F-t-n kökünün Arap dilindeki anlamlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Döndürmek
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerin hangisi Semantik Analizin temel ilkeleriyle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" Müteşabih âyetleri bilmek
Soru Açıklaması
18.
Aşağıda verilen kavramlardan hangisi Kur’an’daki “Hubb” kelimesinin Semantik Alanında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Şevk
Soru Açıklaması
19.
Aşağıda zikredilenlerden hangisi Kur’an’da “Allah’ın Sevmediği Fiiller ”den biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tövbe etmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.