Tefsir Deneme Sınavı 6

sefadmin
Kasım 6, 2019
Tefsir Deneme Sınavı 6
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi Lokman suresinin 10. ayetinde geçen "zevc" kelimesinin anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gök cismi
Soru Açıklaması
2.
Elif-Lam-Mim harfleri için "hurûf-u mukattaa" denmesinin sebebi nedir?
Doğru Cevap: "E" Ayrı ayrı okunmaları
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Lokman suresi 6. ayetinde geçen ve insanlara asılsız hikâyeler anlatanların amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "B" Dosdoğru yolu alay konusu yapmak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hususlardan hangisi Nûh (as)'un kavmine söylediği sözler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin!
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bir sabır abidesi olan Nûh (as)'un kavmine beddua ettiği hususlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Yeryüzünde onların soyundan bir ferdin bıarakılmaması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinde davetçi muhaliflerinin aile içinden de olabileceği gerçeği anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Tâhrim (66/10) ve Hûd (11/25-49)
Soru Açıklaması
7.
Mûlk suresinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Allah'ın varlığı, bilgisi ve gücü
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Mûlk suresinin 8. ayetinde bahsedilen Peygamberin uyarıcı/korkutucu özelliğindeki nezir kavramı ile aynı anlamdadır?
Doğru Cevap: "D" Münzir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.