Tefsir Deneme Sınavı 5

sefadmin
Kasım 6, 2019
Tefsir Deneme Sınavı 5
www.dhbt.gen.tr
1.
"Lehve'l-hadîs" ifadesinin en doğru anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsana kendisini ve Rabbini unutturacak şeylerle meşgul olması
Soru Açıklaması
2.
"Muhsin" kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Allah'a kulluk görevini içtenlikle yerine getiren
Soru Açıklaması
3.
Allah-insan ilişkisinin sürekli canlı tutulduğu ibadet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Namaz
Soru Açıklaması
4.
قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا

Verilen ayetin meali aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Nûh dedi ki: "Rabbim! Gerçekten onlar bana karşı geldiler, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular.”
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh suresinin özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Surede Nûh (as)’un oğlundan söz edilmektedir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki ilah isimlerden hangisi Nûh suresinde geçmektedir?
Doğru Cevap: "B" Vedd
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Mûlk suresinin fâsıla harflerindendir?
Doğru Cevap: "C" (ر)
Soru Açıklaması
8.
“Allah’ın eli” kavramını müşebbihe ve mücessime mezheplerinin olduğu gibi yorumlamasına karşılık, ehl-i sünnet mezhebi hangi anlamda yorumlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Allah’ın gücü
Soru Açıklaması
9.
Dille ilgili Kur'ân ilimleri arasında farklı kelimelerin aynı anlama gelmesini ele alan dala ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Nazâir
Soru Açıklaması
10.
"Eğer biz, bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirmiş olsaydık, o dağın ilahî hitaba muhatap olmanın ağır sorumluluğu altında ezilip Allah korkusundan paramparça olduğunu görürdün. İşte biz bu misalleri insanlar düşünüp akıllarını başlarına alsınlar diye veriyoruz." ayetinin vermek istediği asıl mesaj hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kur'an'ın içerdiği mesajın önemi ve ona muhatap olan insanın ne büyük bir sorumluluk altında bulunduğu
Soru Açıklaması
11.
"Allah'ı unutmak" ifadesinin karşılığı aşağıdakilerin hangisinde en doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Allah'a karşı kulluk borcunu umursamamak
Soru Açıklaması
12.
Allah'ı unutan, Allah'ın da onları kendilerine unutturduğu kimseler Haşr suresinin ilgili ayetinde dini-ahlaki açıdan hangi vasıfla nitelendirilmektedirler?
Doğru Cevap: "A" Fasık
Soru Açıklaması
13.
"Teennî ile hareket etmek Allah'tan, acele etmek ise şeytandandır." hadisi, Hucurât suresinin hangi ayetiyle ilişkilendirilir?
Doğru Cevap: "D" (6) Ey iman edenler! Eğer size güvenilir olmayan biri, bir haber getirirse, bilmeden bir topluluğa sataşıp da sonra yaptığınıza pişman olmamak için, onu iyice araştırınız.
Soru Açıklaması
14.
Hucurât suresinin ilk ayetlerinin nüzulüne sebep olan tartışma, hangi sahabeler arasında cereyan etmiştir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Ebu Bekir - Hz. Ömer
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayanlar için kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Fâsık
Soru Açıklaması
16.
6. Aşağıdakilerden hangisi “Tecessüs”ün anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Güçlü birinin himayesine girmek
Soru Açıklaması
17.
Salih kavramı ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi Kur'ân'da yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Bütün insanlar için kullanılmaktadır
Soru Açıklaması
18.
Kur'ân-ı Kerîm'in inişi göz önüne alınırsa içerisinde inanmak ve salih amel işlemek ifadesi aşağıda verilen surelerden hangisinde ilk defa yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Asr
Soru Açıklaması
19.
Salih bir amelde bulunması gereken hususlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İlim, niyet, sabır ve ihlâs (samimiyet)
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân-ı Kerîm’in okunması durumunda, insanları inançsızlığa sürükleyen bir durum değildir?
Doğru Cevap: "E" Nefsine hakim olmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye