Kuranı Kerim ve Tefsir | DHBT 1 Deneme Testi 9

sefadmin
Şubat 18, 2020
Kur\'an-ı Kerim ve Tefsir
DHBT 1 Deneme 9
1.
Beş bilinmeyen şey (Muğayyebatı Hamse) aşağıdaki surelerden hangisinde zikredilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Lokman
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki surelerden hangisi Cuma gününde okunmasında fazilet bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Kehf
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi ilk olarak Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Muhammed (s.a.v)
Soru Açıklaması
4.
Kur'an-ı Kerim çoğaltıldıktan sonra bazı merkezlere gönderilmiştir, aşağıdaki yerlerden hangisine gönderilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Tahran
Soru Açıklaması
5.
Kur'an-ı Kerim'e en son hareke şeklini vererek düzenleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Halil bin Ahmed
Soru Açıklaması
6.
Kur'an-ı Kerim'in hareke ve noktalama dönemi ne zaman başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Emeviler
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim hakkında bilgilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kur'an-ı Kerim toplu olarak bir seferde nazil olmuştur
Soru Açıklaması
8.
Kur'an-ı Kerim Cem edilirken Zeyd bin Sabit kaç yaşında idi?
Doğru Cevap: "A" 23 yaşında
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mev'iza
Soru Açıklaması
10.
Kur'an-ı Kerim aşağıdaki aylardan hangisinde nazil olmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Ramazan
Soru Açıklaması
11.
Bir ayetin veya ayetlerin nazil olmasına sebep olan olaylara aşağıdakilerden hangisi denir?
Doğru Cevap: "A" Nüzul Sebebi
Soru Açıklaması
12.
Nazil olan ayetleri Efendimiz (s.a.v)'den dinleyip yazanlara aşağıdaki tabirlerden hangisi denir?
Doğru Cevap: "B" Vahiy Kitabı
Soru Açıklaması
13.
Emzirme ile ilgili ayet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bakara Suresi Ayet 233
Soru Açıklaması
14.
Mesed Suresi olarak da bilinen sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tebbet Suresi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi İhlas Suresinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" De ki: Sığınırım Rabbine insanların.
Soru Açıklaması
16.
İhlas suresinde geçen ''Samed'' aşağıdakilerden hangi manaya gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" O hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey O'na muhtaçtır.
Soru Açıklaması
17.
Kur'an-ı Kerim sıralamasına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" İhlas-Felak-Nas
Soru Açıklaması
18.
Tebbet suresinde geçen ''Hammaletel Hateb'' aşağıdakilerden hangi anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" Odun hamalı
Soru Açıklaması
19.
''Adedüs Süver'' terimi aşağıdakilerden hangi anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Surelerin Adedi
Soru Açıklaması
20.
Kur'an-ı Kerim'de ibadet, muamelat ve ukubat ile ilgili ayetler aşağıdakilerden hangisiyle tabir edilir?
Doğru Cevap: "B" Ahkam Ayetleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye