Kuranı Kerim ve Tefsir | DHBT 1 Deneme Testi 10

sefadmin
Şubat 18, 2020
Kur\'an-ı Kerim ve Tefsir
DHBT 1 Deneme 10
1.
Allah'u Teala'nın adeti, sünneti ve yöntemi aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tabir edilir?
Doğru Cevap: "C" Adetullah
Soru Açıklaması
2.
Kur'an-ı Kerim'de borçlar hukuku ile ilgili hükümleri içeren ayet için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Müdayene
Soru Açıklaması
3.
Korku ile ümit arası aşağıdaki tabirlerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Beynel Havfi ver Reca
Soru Açıklaması
4.
''Ve min şerrin neffasati fil uked'' manası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden.
Soru Açıklaması
5.
''Muavvizat'' sureleri aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "A" İhlas-Felak-Nas
Soru Açıklaması
6.
''Muavvizeteyn'' sureleri aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "B" Felak-Nas
Soru Açıklaması
7.
Tilavet Secdesi aşağıdaki surelerden hangisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Maide Suresi
Soru Açıklaması
8.
Kur'an-ı Kerim'de ganimetin beşte biri için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Humus
Soru Açıklaması
9.
Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin sıralanışı nasıl olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Tevkifi olarak.
Soru Açıklaması
10.
Kur'an-ı Kerim alanında yazılmış fihrist nitelikli eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" El Mu'cemul Mufehres.
Soru Açıklaması
11.
''El İtkan fi Ulumil Kur'an'' eserinin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İmam Suyuti.
Soru Açıklaması
12.
Efendimiz (s.a.v) Hud Suresi için aşağıdakilerden hangisini söylemiştir?
Doğru Cevap: "D" Bu sure beni ihtiyarlattı.
Soru Açıklaması
13.
Kur'an-ı Kerim'in surelerinin iniş yerlerine bakıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Mekki-Medeni
Soru Açıklaması
14.
Kur'an-ı Kerim surelerinin kaç tanesi Mekke'de kaç tanesi Medine'de nazil olmuştur?
Doğru Cevap: "A" 87 Mekke - 27 Medine
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki Ayetlerden hangisi Efendimiz (s.a.v)'e suikast planlayan müşrikleri konu almıştır?
Doğru Cevap: "A" Enfal Suresi Ayet 30.
Soru Açıklaması
16.
Hucurat Suresi ağırlıklı olarak nelerden bahsetmektedir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal hayatta davranılması gereken kurallar.
Soru Açıklaması
17.
Kıble'nin Mescidi Aksa'dan Mescidi Haram'a dönmesi aşağıdaki surelerden hangisinde geçmektedir?
Doğru Cevap: "B" Bakara Suresi.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki surelerden hangisi Efendimiz (s.a.v)'in hicretini konu almıştır?
Doğru Cevap: "C" Tevbe Suresi.
Soru Açıklaması
19.
Kur'an-ı Kerim'in 30.Cüzünde toplam sure sayısı kaç tanedir?
Doğru Cevap: "A" 37 tane.
Soru Açıklaması
20.
Kur'an-ı Kerim'de ''Tevrat'' kaç yerde zikredilmektedir?
Doğru Cevap: "A" 18.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye