Kuranı Kerim ve Tefsir | DHBT 1 Deneme Testi 7

sefadmin
Şubat 18, 2020
Kur\'an-ı Kerim ve Tefsir
DHBT 1 Deneme 7
1.
Abdest, gusül, teyemmüm ile ilgili ayet aşağıdaki surelerden hangisinde geçmektedir?
Doğru Cevap: "C" Maide suresi ayet 6
Soru Açıklaması
2.
Kuran-ı Kerim'de Hristiyanlar hangi isimle zikredilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Nasara
Soru Açıklaması
3.
Müseylemetül Kezzab ve Esvedi Ansi gibi yalancı peygamberler hakkında hangi ayet nazil olmuştur?
Doğru Cevap: "A" En'am suresi ayet 93
Soru Açıklaması
4.
Neml suresinin içinde geçen besmele kaçıncı ayettir?
Doğru Cevap: "C" 30.Ayet
Soru Açıklaması
5.
Hutbenin sonunda okunan ayet hangi surededir?
Doğru Cevap: "D" Nahl suresi ayet 90
Soru Açıklaması
6.
Amenerrasulü Bakara suresinin kaçıncı ayetidir?
Doğru Cevap: "C" 285 ve 286
Soru Açıklaması
7.
Yahudilerden Lebid bin A'sam'ın yapmış olduğu sihirden dolayı nazil olan sureler hangileridir?
Doğru Cevap: "B" Felak-Nas
Soru Açıklaması
8.
Bilinen ilk Türkçe Kur'an-ı Kerim meali hangi dönemde yazılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Samanoğulları
Soru Açıklaması
9.
Kur'an-ı Kerim'de her surede FE harfi geçmektedir yalnızca bir sure hariç, bu sure hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fatiha
Soru Açıklaması
10.
Kur'an-ı Kerim'in ibadet, muamelet ve ukubatla ilgili ayetlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ahkam
Soru Açıklaması
11.
Kur'an-ı Kerim'in yeminle ilgili kısımlarına aşağıdaki hangi tabir kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Aksamul Kur'an
Soru Açıklaması
12.
Ayetlerin iniş sebeplerini konu alan ilim dalı için aşağıdaki terimlerden hangisi kulanılır?
Doğru Cevap: "B" Esbabun Nüzul
Soru Açıklaması
13.
Hz.Osman (r.a) zamanında yazdırılıp çoğaltılan Mushaflardan Medine'de bırakılan nüshalardan aşağıdaki isimlerden hangisi kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" İmam Mushaf
Soru Açıklaması
14.
Yahudi ve Hristiyan kaynaklarından aktarılıp Kur'an Tefsirine sokulan gayri İslami bilgilere ne denir?
Doğru Cevap: "C" İsrailiyyat
Soru Açıklaması
15.
Önce gelen bir Kur'an ayetinin hükmünü yürürlükten kaldırıp yerine yeni bir hüküm getiren ayet geldiğinde ve önceki ayetin hükmünü kaldırıp, yeni hüküm koyan bu iki terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nasih-Mensuh
Soru Açıklaması
16.
Ayetlerin önce ve sonrasında konu alan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Siyak-Sibak
Soru Açıklaması
17.
Efendimiz (s.a.v)'in Kur'an'ınkalbi olarak belirttiği sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yasin
Soru Açıklaması
18.
Kur'an-ı Kerim'de Ruhul Kudüs aşağıdakilerden hangisi için kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Cebrail
Soru Açıklaması
19.
Kur'an-ı Kerim'de Tesettür ile ilgili ayet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nur suresi ayet 31
Soru Açıklaması
20.
Kur'an-ı Kerim'de aşağıdaki sahabelerden hangisinin adı geçmektedir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Zeyd (r.a)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
01.05.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye