Kuranı Kerim ve Tefsir | DHBT 1 Deneme Testi 6

sefadmin
Şubat 18, 2020
Kur\'an-ı Kerim ve Tefsir
DHBT 1 Deneme 6
1.
Karınca manasına sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Neml
Soru Açıklaması
2.
Hak ile batılı birbirinden ayıran manasına gelen sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Furkan
Soru Açıklaması
3.
Bal arısı manasına gelen sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nahl
Soru Açıklaması
4.
Zekatın verileceği yerler aşağıdaki surelerden hangisinde geçmektedir?
Doğru Cevap: "C" Tevbe
Soru Açıklaması
5.
Tevbe suresinin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Berae
Soru Açıklaması
6.
Savaş ganimetleri manasına gelen sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Enfal
Soru Açıklaması
7.
Yüksek yerler ve yüksek mevkiler manasına gelen sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" A'raf
Soru Açıklaması
8.
Sofra manasına gelen sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Maide
Soru Açıklaması
9.
İslam Hukukunun ana konularını ihtiva eden sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bakara
Soru Açıklaması
10.
Kur'an-ı Kerim'in sözlük anlamı içerisinde aşağıdaki kelimelerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Hepsi vardır
Soru Açıklaması
11.
Kur'an-ı Kerim'i okutmakla meşhur olan yedi Sahabi arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Hz. Zeyd bin Harise (r.a)
Soru Açıklaması
12.
Mevcut baskılı Kur'an-ı Kerim aşağıdaki hangi ekole göre 6236 ayettir?
Doğru Cevap: "A" Küfe
Soru Açıklaması
13.
Kur'an-ı Kerim'in bir araya getirilmesini Hz. Ebubekir (r.a)'a teklif eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer (r.a)
Soru Açıklaması
14.
Kur'an-ı Kerim'in bir araya toplanmasına vesile olan ve Hafız Sahabelerin çoğunun şehit edildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yemame
Soru Açıklaması
15.
Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılmasını Hz. Osman (r.a)'a kim teklif etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Hüzeyfetül Yemani (r.a)
Soru Açıklaması
16.
Fatiha suresi hangi sureden sonra nazil olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Müddessir
Soru Açıklaması
17.
İla ile ilgili ayet aşağıdaki surelerden hangisinde geçmektedir?
Doğru Cevap: "A" Bakara suresi ayet 226-227
Soru Açıklaması
18.
Yemin ile ilgili ayet aşağıdaki surelerden hangisinde geçmektedir?
Doğru Cevap: "A" Maide suresi ayet 89
Soru Açıklaması
19.
Emzirme (rada) ile ilgili ayet aşağıdaki surelerden hangisinde geçmektedir?
Doğru Cevap: "B" Bakara suresi ayet 233
Soru Açıklaması
20.
Kadınlara verilen mehir ile ilgili ayet aşağıdaki surelerden hangisinde geçmektedir?
Doğru Cevap: "B" Nisa suresi ayet 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye