Kuranı Kerim ve Tefsir | DHBT 1 Deneme Testi 4

sefadmin
Şubat 12, 2020
Kur\'an-ı Kerim ve Tefsir
DHBT 1 Deneme 4
1.
Kur'an-ı Kerim'de peygamberler için Resul ve Nebi dışında aşağıdakilerden hangi iki kelime daha geçmektedir?
Doğru Cevap: "A" Beşir ve Nezir
Soru Açıklaması
2.
Efendimiz (s.a.v)'in beni bu sure ihtiyarlattı dediği sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hud
Soru Açıklaması
3.
Ayetel Kürsi aşağıdaki surelerden hangisinde geçmektedir?
Doğru Cevap: "B" Bakara
Soru Açıklaması
4.
Kur'an-ı Kerim'i yazma işiyle uğraşana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Hattat
Soru Açıklaması
5.
Ebrehe'nin Kabe'ye saldırmasını konu alan sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fil
Soru Açıklaması
6.
Kur'an-ı Kerim'in iki kapak arasına toplanmış haline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mushaf
Soru Açıklaması
7.
Besmeleyi ilk olarak hangi peygamber kullanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Hz. Nuh (a.s)
Soru Açıklaması
8.
Kadir gecesini aşağıdaki surelerden hangisi konu almıştır?
Doğru Cevap: "D" Kadir
Soru Açıklaması
9.
Soluk soluğa, nefes nefese koşan atlar manasına gelen sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Adiyat
Soru Açıklaması
10.
Yer sarsıntısı ve deprem manasına gelen sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Zilzal
Soru Açıklaması
11.
Mal, mülk, çoluk, çocuğun çokluğuyla övünmek manasına gelen sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tekasür
Soru Açıklaması
12.
İnsanları arkadan çekiştirip, ayıplayan manasına gelen sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hümeze
Soru Açıklaması
13.
İmam-ı Şafii'nin Kur'an-ı Kerim nazil olmasaydı bu sure yeterdi dediği sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Asr
Soru Açıklaması
14.
İncir ve zeytine yeminle başlayan sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tin
Soru Açıklaması
15.
Kuşluk vaktinde yeminle başlayan sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Duha
Soru Açıklaması
16.
Geceye yeminle başlayan sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Leyl
Soru Açıklaması
17.
Güneşe ve onun aydınlığına yeminle başlayan sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şems
Soru Açıklaması
18.
Tan yerinin ağarmasına yeminle başlayan sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fecr
Soru Açıklaması
19.
Ölçü ve tartıda hile yapanlar manasına gelen sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mutaffifin
Soru Açıklaması
20.
İnsan suresinin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dehr
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
01.05.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye