Kuranı Kerim ve Tefsir | DHBT 1 Deneme Testi 3

sefadmin
Şubat 3, 2020
Kur\'an-ı Kerim ve Tefsir
DHBT 1 Deneme 3
1.
Seb'ut Tival'in (Yedi uzun sure) içerisinde aşağıdaki surelerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Mücadele
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki surelerden hangisi Muavvizat sureleri içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Nasr
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki surelerden hangileri Muavvizeteyn sureleridir?
Doğru Cevap: "C" Felak-Nas
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" El Hak
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakide surelerden hangisi Ebu Leheb ve karısı hakkında nazil olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Tebbet
Soru Açıklaması
6.
Bazı surelerin başında kesik olarak bulunan (örneğin; Elif Lam Mim gibi) ve sadece harflerden oluşan ayetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Hurufu Muakkatta
Soru Açıklaması
7.
Ayetlerin Kur'an ve sureler içerisinde yer alma sırası nasıl düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "D" Tevkifilik
Soru Açıklaması
8.
Tehdit ve korkutma ile ilgili ayetler hangi çeşit vahiy ile nazil olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Çan yani çıngırak sesiyle
Soru Açıklaması
9.
Kur'an-ı Kerim hangi dönemde yorumlanmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Efendimiz (s.a.v) dönemi
Soru Açıklaması
10.
Efendimiz (s.a.v)'in Kur'an-ı Kerim'in tümünü tefsir ettiği iddiasını kim söylemiştir?
Doğru Cevap: "C" İbni Teymiye
Soru Açıklaması
11.
Üzerinde ittifak edilmemekle beraber Besmele hangi surenin ilk ayetidir?
Doğru Cevap: "D" Fatiha
Soru Açıklaması
12.
Kur'an-ı Kerim'in hepsini ezbere bilene ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hafız
Soru Açıklaması
13.
Ramazan ayında camilerde ya da uygun yerlerde Kur'an-ı Kerim'i birinin okuması ve diğerlerinin de takip ederek dinlemesine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Mukabele
Soru Açıklaması
14.
Mukabelenin Asrı Saadetteki adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Arza
Soru Açıklaması
15.
İfk hadisesi aşağıdaki surelerin hangisinde konu edinmiştir?
Doğru Cevap: "A" Nur
Soru Açıklaması
16.
Hz. Ebubekir (r.a) zamanındaki Mushafı, Efendimiz (s.a.v)'in hangi eşi evinde muhafaza etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Hafsa (r.aha)
Soru Açıklaması
17.
Kur'an-ı Kerim'de en çok hangi peygamber adı geçmektedir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Musa (a.s)
Soru Açıklaması
18.
Hz. Ömer (r.a)'ın Efendimiz (s.a.v)'i öldürmek için yola çıktığında, kız kardeşinin evinde okunan sure ve bu sureden dolayı Müslümanlığına vesile olan sure hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Taha
Soru Açıklaması
19.
Kur'an-ı Kerim hangi yıllar arasında nazil olmuştur?
Doğru Cevap: "C" 610-632
Soru Açıklaması
20.
Hudeybiye Antlaşması hangi surede konu edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Fetih
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye