Hadis Deneme 4

sefadmin
Kasım 9, 2019
Hadis Deneme 4
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi sünnetin dayandığı unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Her çağın âlimlerinin sözleri
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamber'in (s.a.v.) "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu şaşırmazsınız: Kur’an ve sünnetim" tavsiyesi ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kur'an ve Sünnetin birbirinden ayrımına işaret etmiştir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki sahâbîlerden hangisi muksirûndan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Abdullah b. Mesûd
Soru Açıklaması
4.
“Ne olacak, adam ihtisası dışına çıkıp konuştuğu zaman işte böyle acâip-garâip şeyler söyler!” tespiti aşağıdaki ilim adamlarından hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" İbn Hacer el-Askalânî
Soru Açıklaması
5.
“Ey ilim sahipleri, ilimle amel ediniz! Âlim; önce bilen, sonra amel eden ve ilmi ameline uygun düşen kimsedir” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Ali b. Ebî Tâlib (r.a.)
Soru Açıklaması
6.
“Salih amel” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İman etmemiş kimselerin insanlığa faydalı işleri salih amel kapsamındadır.
Soru Açıklaması
7.
Hz. Peygamber (s.a.v.), ilmin ortadan kalkışının aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşeceğini bildirmiştir?
Doğru Cevap: "E" İlim sahiplerinin yok olması
Soru Açıklaması
8.
Ukbe b. Âmir’in (r.a.) bir rivâyetinde; “Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın” ayetini minberde okuyan Allah Resûlü (s.a.v.) arkasından ‘‘kuvvet’’i üç kez üst üste aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Atmak
Soru Açıklaması
9.
İslâm’da, Allah yolunda düşmana ilk ok atan, kemankeşlerin (okçuların) piri olarak kabul edilen zat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sa’d b. Ebî Vakkâs
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm sanatının şekil ve gaye birliğini sağlayan hâkim özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Sonsuzluk fikrine vurgu
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi hadis kaynaklarında bireysel ve toplumsal ahlaka dair hadislerin yer aldığı bölümlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İstihsan
Soru Açıklaması
12.
Hadis ve sünnete göre devlet yönetiminde temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Te’mîn-i maslahat ve tevzî-i adâlet
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi ilgili hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından sayılan Müslümanların birbirleri üzerindeki haklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Borç vermek
Soru Açıklaması
14.
Son yüzyıllarda hadislere yönelik Batı kaynaklı farklı yaklaşımlar dikkate alındığında, Batı medeniyetinin benimsenmesi yönündeki düşünce değişiminin İslâm toplumlarında aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Geleneksel kültürün önemsenmesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi şarkiyatçılar tarafından yöneltilen eleştirilerle şekillenen farklı yaklaşımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Zayıf hadisleri, sahih hadislerden ayırt etme
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm Çağdaşçılarının temel niteliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İlmi gelenek ve usulleri muhafaza etmeleri
Soru Açıklaması
17.
Hadisin sened veya metninde bulunan ve ancak hadis ilminde uzman olanların görebileceği gizli kusura ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İllet
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi hadisin metin tenkidinde Kur’an’a arz edilmesinde dikkate alınan hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kur’an’ın tevil imkânının araştırılması
Soru Açıklaması
19.
Aclûnî’nin yazdığı Keşfü’lhafâ ve müzîlü’lilbâs amma’ş-tehara mine’l-ehadîs alâ elsineti’n-nas eserinin isminden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Eserin müellifi, halk dilinde meşhur rivayetleri incelemeye amaçlamıştır.
Soru Açıklaması
20.
Cevâmiü’l-kelim programında konularına göre hadis okumak istendiğinde aşağıdaki butonlardan hangisine basılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" التقسيم الموضوعي
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ejaculare prematură între reprezentanții etajului Forta – fenomenul este destul de comun, dar dacă un om nu Tadalafil pret atinge un vârf de plăcere în timpul actului sexual, așa că mai ales această problemă este ignorată de un om care se confruntă cu rușine pe acest subiect Motivele pot fi multe atât fizice, cât și psihologice.

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye