Hadis Deneme 3

sefadmin
Kasım 9, 2019
Hadis Deneme 3
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi Lokman sûresi 10. ayetinde geçen "zevc" kelimesinin anlamlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Her bir türün alt sınıfı
Soru Açıklaması
2.
Allah Resulü ile ilgili olarak Kur’an’da emredilen hususlardan olan ‘ittibâ’ kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Hz. Peygamber’i birebir örnek alarak O’na uymak
Soru Açıklaması
3.
Sünnet kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Arap toplumuna has bir yaşantı biçimidir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi hadisleri okurken ve mütalaa ederken kaçınılması gereken hususlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Hadisleri tartışma konusu yapmayı amaçlamak
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ile sünnet bütünlüğünün dini düşünce çerçevesinde gerektiği şekilde anlaşılamamasının yol açtığı problemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber’e Kur’an dışında da vahiy geldiğine inanılması
Soru Açıklaması
6.
Son asırdaki Kur’an sünnet bütünlüğüne dair yaklaşımlar dikkate alındığında ‘‘ehl-i Kur’an’’ kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Dinin kaynağı olarak sadece Kur’an’ın yeterli olduğunu savunanları
Soru Açıklaması
7.
Abdullah b. Ömer’in “Biz Kur’an’da sefer namazını bulamıyoruz” diyen bir şahsa verdiği “Biz hiç bir şey bilmiyorken Allah bize Muhammed’i (s.a.v) gönderdi, O ne yapıyorsa biz de aynısını yapıyoruz” cevabı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İbn Ömer, Hz. Peygamber’i Kur’an’ın uygulayıcısı olarak görmektedir.
Soru Açıklaması
8.
Hz. Peygamber'e Kâbe'yi tavaf edeceğinin rüyada gösterilmesi, aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Allah Resûlü’nün, Kur’an dışında da Allah’tan vahiy aldığını
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Resulullah'ın (s.a.v) mü'minler için örnek olduğunu belirten ayetin doğal sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Allah buyruklarının insanüstü ya da ütopik/hayali şeyler olmadığını ve inananlarında aynı şeyi yapabileceklerini belirtmiş olması
Soru Açıklaması
10.
Namazda okunmayan vahiy anlamına gelen “vahy-i gayr-i metluv” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bu kullanımın kökleri tabiin devrinde görülmektedir.
Soru Açıklaması
11.
Hz. Peygamber’in “Namazı benden gördüğünüz gibi kılın” hadisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber, vahiy söz konusu olmaksızın daha önceki peygamberlerden tevarüs ederek namazı öğrenmiştir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi sahabenin, sünnetin ilk nesilden itibaren kesintisiz biçimde aktarılmasını sağlayan uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hadisleri konularına göre sınıflandırarak kitaplarda toplama
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın ilk dönemlerinde hâkim olan sünnet tasavvurunu ortaya koyan hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sünnetin daha çok fıkhi değer ifade eden kısmına önem verme
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş dönemde yaygın hale getirilen sünnet anlayışını en iyi şekilde betimler?
Doğru Cevap: "B" Sünnetin hayata aksettirilmesi mümkün olmayan bir ilkeler bütünü olarak algılanması
Soru Açıklaması
15.
Ashâb-ı kirâm döneminde başlayan ve sonraki nesilde sistemleşen, bir hadisi asıl râvisinden öğrenmek maksadıyla yapılan yolculuklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" er-Rıhle fî talebi’l-hadîs
Soru Açıklaması
16.
‘Muksirûn’ kavramını aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
Doğru Cevap: "C" Binden fazla hadis rivâyet eden yedi sahabeye verilen isimdir.
Soru Açıklaması
17.
“Fıkhü’l-hadîs, bu ilimlerin semeresidir. Dinin varlığını devam ettirebilmesi de fıkhü’l-hadîse bağlıdır” sözü aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Hâkim Nîsâbûrî
Soru Açıklaması
18.
“Peygamber cennettedir…” hadisinin devamı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru sıralama ile verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Şehid cennettedir, yeni doğan çocuk cennettedir, gömülen çocuk cennettedir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerde görülen ihtilafların giderilmesinde uygulanan bir yöntemdir?
Doğru Cevap: "E" Tevakkuf
Soru Açıklaması
20.
Hadis metninde geçen ve az kullanıldığından anlaşılması güç olan lafızları konu edinen kelimeler bilgisi olarak tanımlanan hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Garîbu’l-hadîs
Soru Açıklaması
21.
Toplumun her kesiminden gelen talep ve duyulan ihtiyaç üzerine Buhârî’nin elCâmiu’s-sahîh’ine, A’lâmu’l-hadîs adlı şerhi kaleme alan âlim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hattâbî (v. 388)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Med denne enheten var det mange tester. For eksempel har den såkalte “samtalen av seksuell opphisselse” blitt studert – tilfeldigheter viagra for kvinner uten resept unnlatelse av å samsvare med vårt subjektive ønske og vår kroppsrespons. For eksempel ser du pornorolik ut og du liker det ikke, men kroppen din er veldig. En av testene viste at kvinner var begeistret for mest porno, mens bare i 10% av tilfellene testene sa at de var tiltrukket.