FIKIH | DHBT 1 Deneme Testi 5

sefadmin
Mart 24, 2020
Fıkıh
DHBT 1 Deneme 5
1.
Hanefilere göre gusle niyet etmenin hükmü nedir?
Doğru Cevap: "C" Sünnet
Soru Açıklaması
2.
Şafiilere göre guslün farzı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Niyet etmek
Soru Açıklaması
3.
Şafiilere göre aşağıdakilerden hangisi guslün farzı değildir?
Doğru Cevap: "C" Mazmaza
Soru Açıklaması
4.
Şafiilere göre gusülde mazmaza yapmanın hükmü nedir?
Doğru Cevap: "B" Sünnet
Soru Açıklaması
5.
Şafiilere göre aşağıdakilerden hangisi guslün sünneti değildir?
Doğru Cevap: "A" Niyet etmek
Soru Açıklaması
6.
Şafiilere göre aşağıdakilerden hangisi guslün sünnetidir?
Doğru Cevap: "A" Mazmaza
Soru Açıklaması
7.
Dört mezhepten üçüne göre Gusülde niyet etmek farzdır. Aşağıdaki mezheplerden hangisine göre niyet farz değildir?
Doğru Cevap: "C" Hanefi
Soru Açıklaması
8.
Gusülde Delk (Ovalamak), Muvalat (ard arda), aşağıdaki mezheplerden hangisine göre farzdır?
Doğru Cevap: "B" Maliki
Soru Açıklaması
9.
Teyemmüm ne zaman meşru kılınmıştır?
Doğru Cevap: "C" Hicretin 5. Yılı
Soru Açıklaması
10.
Teyemmüm aşağıdaki gazvelerden hangisinde meşru kılınmıştır?
Doğru Cevap: "D" Beni Mustalık
Soru Açıklaması
11.
Teyemmüm meşru kılındığında ilk olarak hangi vakit namaz kılınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Sabah
Soru Açıklaması
12.
Teyemmüm ile ilgili ayet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Maide suresi ayet 6
Soru Açıklaması
13.
Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi Teyemmüm'ün farzı değildir?
Doğru Cevap: "C" Başın dörtte birini mesh etmek
Soru Açıklaması
14.
Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi Teyemmüm'ün sünneti değildir?
Doğru Cevap: "B" Niyet etmek
Soru Açıklaması
15.
Şafiilere göre aşağıdakilerden hangisi Teyemmüm'ün farzı değildir?
Doğru Cevap: "B" Besmele çekmek
Soru Açıklaması
16.
Şafiilere göre aşağıdakilerden hangisi Teyemmüm'ün sünneti değildir?
Doğru Cevap: "A" Toprağı uzuvlara nakletmek
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Teyemmüm'ü meşru kılan sebepler arasında yoktur?
Doğru Cevap: "D" Hepsi vardır
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Teyemmüm'ü bozmaz?
Doğru Cevap: "C" Aşırı derecede gülmek
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Teyemmüm'ü bozar?
Doğru Cevap: "B" Suya kavuşmak
Soru Açıklaması
20.
Şafiilere göre Teyemmüm'de Tertib'e (sıraya uymak) riayet etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Farz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
01.05.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye