FIKIH | DHBT 1 Deneme Testi 4

sefadmin
Mart 24, 2020
Fıkıh
DHBT 1 Deneme 4
1.
Özür sahibi bir sonraki namaz vaktine girerse ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Yeniden abdest almalıdır
Soru Açıklaması
2.
Hanefilere göre aşağıdaki namazlardan hangisinde kişinin kahkaha ile gülmesi durumunda abdesti bozulmaz?
Doğru Cevap: "B" Cenaze namazında
Soru Açıklaması
3.
Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi için abdestli olmak Vacip'tir?
Doğru Cevap: "C" Kabe'yi tavaf etmek için
Soru Açıklaması
4.
Abdestin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vudu
Soru Açıklaması
5.
Abdestte Muvalat yani ard arda olması aşağıdaki mezheplerden hangilerine göre farzdır?
Doğru Cevap: "C" Maliki-Şafii
Soru Açıklaması
6.
Abdestte Tertip yani sıraya uymak aşağıdaki mezheplerden hangilerine göre farzdır?
Doğru Cevap: "B" Şafii-Hanbeli
Soru Açıklaması
7.
Abdestte başın tamamını mesh etmek aşağıdaki mezheplerden hangilerine göre Farzdır?
Doğru Cevap: "D" Maliki-Hanbeli
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki mezheplerden hangisi abdestle ilgili olan ayetin ifade tarzından hareketle ayakların yıkanmasının değil meshedilmesinin farz olduğunu ileri sürmüştür?
Doğru Cevap: "B" Ca'feri
Soru Açıklaması
9.
Dört mezhepten üçüne göre kişinin cinsel organına temasıyla abdesti bozulur.Bunlardan birine göre ise bozulmaz, bozulmaz diyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hanefi
Soru Açıklaması
10.
Mestlerin üzerine mesh etmenin hükmü nedir?
Doğru Cevap: "C" Ruhsat
Soru Açıklaması
11.
Mestler üzerine mesh etmenin dayanağı aşağıdaki sahabelerden hangisinin rivayetiyle gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" Muğire bin Şu'be
Soru Açıklaması
12.
Seferde olan ne kadar süre mestler üzerine mesh edebilir?
Doğru Cevap: "A" Üç gün üç gece
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi mestler üzerine meshi bozmaz?
Doğru Cevap: "D" Gülmek
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi mestler üzerine mesh etme hakkında yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Cünüp olan tam abdest alıp mest giyebilir
Soru Açıklaması
15.
Gusül ile ilgili ayet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Maide suresi ayet 6
Soru Açıklaması
16.
Niyet ederek vücudun tamamını yıkamaya aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Gusül
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestini gerektirmez?
Doğru Cevap: "D" Aşırı derecede yorulmak
Soru Açıklaması
18.
Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi guslün farzı değildir?
Doğru Cevap: "B" Niyet
Soru Açıklaması
19.
Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi guslün sünnetidir?
Doğru Cevap: "A" Besmele ile başlamak
Soru Açıklaması
20.
Hanefilere göre gusle başlamadan önce abdest almanın hükmü nedir?
Doğru Cevap: "A" Sünnet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye