Akaid ve Kelam Deneme 1

sefadmin
Kasım 11, 2019
Akaid & Kelam Deneme 1
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi latif ve gaybî varlıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İnsanlar
Soru Açıklaması
2.
İnsanların doğuştan sahip oldukları Allah inancı Kur’ân-ı Kerîm’de aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Fıtrat
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından peygamberlere gönderilmiş ilâhî kitaplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mişna
Soru Açıklaması
4.
İslâm inanç esaslarının ilki ve en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Allah’a iman
Soru Açıklaması
5.
Allah’tan peygamberlere yönlendirilmiş aşkın/ilâhî bir mahiyete sahip olan vahiy, yapısı itibariyle nasıl bir bilgidir?
Doğru Cevap: "D" Metafiziksel bilgi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberliğin temel gayelerinden biri değildi
Doğru Cevap: "D" Gaipten bilgi vermek
Soru Açıklaması
7.
İmanın dışarıdan bakarak anlaşılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İmanın, kalbî bir fiil olması
Soru Açıklaması
8.
Allah’ın güzel isimlerini açıklayan ve bazı hadislerde doksan dokuz olduğu belirtilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Esma-i hüsnâ
Soru Açıklaması
9.
Peygamberlerin tebliğ göreviyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Peygamberler Allah’ın kendilerine vahyettiği mesajı sadece tebliğ ederler, kapalı kısımlarını insanların anlayacağı şekilde açıklamakla meşgul olmazlar.
Soru Açıklaması
10.
Peygamberlerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Onlar hiçbir zaman içtihadî hatalara düşmemiş ve daha sonra Allah tarafından daha iyiye doğru yöneltilmemişlerdir.
Soru Açıklaması
11.
İslâm inancında, görünmeyen varlıklar hakkında bilgi edinme kaynağı aşağıdakilerden hangisi olarak belirlenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Vahiy
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ilâhî hitabın (vahyin) şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Peygamberin kendisine vahyedilecek bilgiyi sezmesi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi genel olarak yapılan din tarifinin içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Felsefi düşünceler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığıyla ilgili olarak İslâm âlimleri arasında şöhret bulan delillerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Şefkat delili
Soru Açıklaması
15.
İnanmanın Türkçe’deki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bir görüşe gönülden bağlanmak
Soru Açıklaması
16.
Hadislerin, İslâm dini için belirlediği özel anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kolaylaştırılmış Haniflik
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerin hangisi şeytanın insanlar üzerindeki etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İnsan iradesine tamamen set çekmek
Soru Açıklaması
18.
Peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği dinin, Allah katındaki genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İslâm
Soru Açıklaması
19.
İslâm dini, inanç esaslarının insanlarca benimsenmesi için nasıl bir yol izlemiştir?
Doğru Cevap: "E" Ilımlı ve mutedil
Soru Açıklaması
20.
İnanç esaslarının en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zamanla hiçbir değişiklik göstermemesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye