AKAİD & KELAM DENEME 2

sefadmin
Kasım 11, 2019
Akaid & Kelam Deneme 2
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudi kutsal metni Tanah’a ait kitaplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yuhanna’nın vahyi
Soru Açıklaması
2.
Allah’ın hidayete eriştirdiği insanlar kimlerdir?
Doğru Cevap: "B" İman edip buyruklarına uyan insanlar
Soru Açıklaması
3.
İnanç çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi “fıtrat” kelimesinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "E" Allah’ı kabul etme ve kavrama yeteneğidir.
Soru Açıklaması
4.
Ahiret âleminin gerçekleşeceği ne tür bir bilgi ile bilinir?
Doğru Cevap: "C" Gaybî bilgiyle
Soru Açıklaması
5.
Bütün peygamberlerin dini tebliğlerinde değişmeyen ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İnanç esaslarının aynı olması
Soru Açıklaması
6.
Evrenin yaratılmış olduğunu ve her yaratılmışın bir yaratıcıya ihtiyaç duyduğunu ispatlamayı amaçlayan delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hudûs delili
Soru Açıklaması
7.
Dinî uygulamalardan bir kısmını dine aykırı uygulamalarla değiştirmek anlamına gelen irtidat şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Amelî irtidat
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi “iyi insan” tanımında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Ben yaşayayım da başkaları açlıktan ölürse ölsün diyen kimse
Soru Açıklaması
9.
İnanç, insanları aşağıdakilerden hangisine yönlendirmez?
Doğru Cevap: "D" Keramet göstermeye
Soru Açıklaması
10.
İslâm’ın ölümden sonraki diriliş inancıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Ölümden sonra diriliş, kıyametin kopmasından sonra insanların bedenlerinin diriltilip, ruhlarıyla birleştirilmesi yoluyla gerçekleşecektir.
Soru Açıklaması
11.
İslâm’ın mucize anlayışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Mucizeler insanın sadece duyularına hitap eder.
Soru Açıklaması
12.
Peygamberliğin temel özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Peygamberler isteyen herkese her zaman mucize gösterirler.
Soru Açıklaması
13.
Kader ve kaza inancının irtibatlı olduğu ilâhî sıfatlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" İlim, irade, kudret ve yaratma sıfatları
Soru Açıklaması
14.
Allah’ın birliğini ifade eden ve İslâm’ın en temel ilkesi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tevhid
Soru Açıklaması
15.
Hıristiyan geleneğine göre, kutsal kitap inancıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Suriye’deki Hıristiyanlar Luka; Yunanistan’daki Hıristiyanlar ise Matta İncili’ni kullanmışlardır.
Soru Açıklaması
16.
Vahiy getiren melek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Cebrail
Soru Açıklaması
17.
Ahiret âleminin gerçekliğini belirten düşüncelerden biri olan “varoluşun ve hayatın anlamı”nı aşağıdakilerden hangisi özetler?
Doğru Cevap: "C" Yaratıcı’yı tanıyıp teşekkür etmek ve sonuçta onunla karşılaşmak
Soru Açıklaması
18.
. İmanın ikrar edilmesi ne demektir?
Doğru Cevap: "A" İçten hissedilenlerin dille ifade edilmesi
Soru Açıklaması
19.
Dinin toplum içinde çok tekrarından dolayı kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Örf
Soru Açıklaması
20.
Melekleri görevleri itibariyle insanlardan ve cinlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Günah işlememeleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye