Zekat

admin
Şubat 22, 2016

ZEKAT

İlkeler ve Amaçlar 

Namaz ve oruç, bireysel ve kişisel gelişme yükselişe, zekat ise, ferdi cimrilik,bencillik gibi kötü huylardan arındırma yanında, toplumsal bünyenin sağlıklı bir şekilde serpilip büyümesine, gelişmesine hizmet eder.

Mahiyeti ve Önemi

Zekat : Kelime anlamı ; artma , çoğalma , arıtma bereket anlamlarına gelir. Terim anlamı ise dinen zengin sayılan müslümanların mallarından belirli bir payın alınmasını ifade eder.

Kur’an-ı Kerim de Zekat kelimesi 32 yerde geçmektedir, bunlardan ikitanesi terim anlamı olarak geçmiştir (Kehf 81 – Meryem 13). Geri kalan otuz ayette ise terim anlamda kullanılmıştır. Bu ayetlerin yirmi yedisinde namazla birlikte zikredilmiştir.

Zekat Medine döneminde farz kılınmıştır. Hicretin ikinci yılında ramazandan önce mi sonra mı olduğu tartışmalıdır.

Önemli Not : Peygamber efendimiz zekat farz kılınmadan önce fıtır sadaksını emretmiş, zekat farz kılındıktan sonra ise, fıtır sadakası konusuna değinmemiştir. Fakat şuanda günümüze kadar gelmiş olan fıtır sadakası ramazan ayında bayramdan önce verilmeye devam etmektedir. (Buhari)

Kur’an-ı Kerimde Zekâtın mana ve öneminden bahseden bazı ayetler ;

Mü’minun 1-4

Bakara 177

Fussilet 6-7

Araf 156

Maide 55

Tevbe 34-35

Tevbe 103

Zekatın Şartları 

Zekat ‘ın vücub sebebi zenginliktir.

Nisap :  Zenginlik ölçüsü sayılan miktara ve alt sınıra denir.

Zekat’ın rüknû maldan zekat borcunu çıkarmak ve onu hak sahibine teslim etmektir.

Şartlar ;

  1. Müslüman
  2. Hür
  3. Akıl baliğ
  4. Nisap miktarı mala sahip olan ve bunun üzerinden bir yıl geçmiş olan herkese farzdır. (Kameri Yıl)

Bu farzın sahih olması için ehline verilmesi ve niyet edilmesi gerekir….

DHBT Sınavı
01.05.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye