VİTİR NAMAZI

admin
Kasım 11, 2019

Vitir (vitr) Arapça’da çiftin karşıtı olan “tek” anlamındadır.

Ebû Hanîfe : Vitir namazının vâcip olduğunu söylerken
Ebû Yûsuf ve Muhammed ile diğer üç mezhep imamı bunun müekked sünnet olduğunu söylemişlerdir.

Vitir namazının vakti
Ebû Hanîfe’ye göre : Yatsı namazının sonrasından fecrin doğmasına kadar kılınabilir.
Ebû Yûsuf ve Muhammed’e göre : Fecirden sonra kılınmaz.
Mâlik, Şâfiî ve Hambel’e göre : Sabah namazını kılmadığı müddetçe, fecirden sonra da vitir namazı kılınabilir.

Hanefîler’e göre : Vitir namazı, akşam namazı gibi bir selâmla kılınan üç rek‘attan ibaret olup akşam namazından farkı, bunun her rek‘atında Fâtiha ve ardından bir sûre ve son rek‘atta rükûdan önce tekbir alınarak Kunut duası okunmasıdır.* Bu tekbiri almak ve Kunut duasını okumak Ebû Hanîfe’ye göre vâciptir ve hangisi terkedilse sehiv secdesi gerekir.*

Ebû Yûsuf ve Muhammed’e göre : Kunut duası okumak sünnettir.

İmam Mâlik : Üç rek‘at vitir namazı kılmayı müstehap görmüştür. Bu üç rek‘atın arası selâmla ayrılmalıdır, yani her birinde selâm verilmelidir. Mâlikîler’e göre vitir bir rek‘at olarak da kılınabilir.

Vitir namazı binek üzerinde kılınabilir, binek nereye yönelirse yönelsin, sakınca yoktur. Çünkü Hz. Peygamber bunu binek üzerinde kılmıştır. Bu husus, vitir namazının farz olmadığına da gerekçe yapılmaktadır. Şöyle ki; Hz. Peygamber hiçbir farz namazı binek üzerinde kılmadığı halde, vitiri binek
üzerinde kılmıştır. Öyleyse vitir namazı farz değildir.

Hanefîler’e göre : Kunut duası sadece vitir namazında okunur (vacip)tir.
Şâfiî ve Mâlik’e göre : Her zaman sabah namazının farzında rükûdan sonra ayakta Kunut duası okunabilir.

Kunut duası
Mâlikîler’e göre : Müstehap,
Şâfiîler’e göre : Sünnettir.
Sabah namazında Kunut duasını okuyan bir Şâfiî veya Mâlikî imama uyan Hanefî kimse, susup bekleyebileceği gibi içinden Kunut duasını da okuyabilir.

Vitir namazı, müstakil bir namaz olduğu için yatsı namazıyla birlikte kazâya kaldığı vakit kazâ edilmesi gerekir.

Kunut duasını bilmeyen kimse “Rabbenâ âtinâ” duasını okur veya üç kere “Allahümmağfir lî” veya üç kere “Yâ Rabbi” der.

Vitir namazı tek kılınır. Cemaatle kılınması sadece ramazan ayına mahsustur. Diğer günlerde vitir namazını, yatsı namazını kılıp uyuduktan sonra gecenin sonuna doğru kılmak daha faziletli olmakla birlikte ramazanda cemaatle kılmak gecenin sonuna bırakmaktan evlâdır.

Pharmacie FR 24 en ligne

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye