Tefsir 2013 Yılı Güz Dönemi – Dönem Sonu Sınavı

sefadmin
Eylül 8, 2016
Tefsir Çıkmış Sorular
www.dhbt.gen.tr
1.
Hz. Peygamber, En'âm suresinin 82. ayetindeki "İman eden ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar..." zulüm kavramını aşağıdakilerin hangisiyle açıklamıştır?
Doğru Cevap: "D" Şirk
Soru Açıklaması
2.
Allah-insan ilişkisinin sürekli canlı tutulduğu ibadet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Namaz
Soru Açıklaması
3.
Nuh kavminin helaki aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" Suda boğulma ile helak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh (as)'un kavmine söylediği sözler arasında  yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Yeryüzünün yaratılışı iki gündedir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi cehennemle ilgili kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Illiyyîn
Soru Açıklaması
6.
Göklerdeki ve yerdeki her şeyin insanın hizmetine sunulmasını, aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Teshir
Soru Açıklaması
7.
Haşr suresi 7. ayeti bağlamında Halife Hz. Ömer, kendi döneminde fethedilen Irak'taki Sevâd arazilerini mücahitlere paylaştırmak yerine, eski sahiplerine zimmetleyerek neyi hedeflemiştir?
Doğru Cevap: "B" Hem toprağın işlenmesini sağlayıp gelirinden pay almayı, hem de toprak ağaları oluşmasını önlemiş olmayı
Soru Açıklaması
8.
Haşr suresinin son üç ayetinde Allah'ın zikredilmeyen isimleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Basîr-Alîm
Soru Açıklaması
9.
Hucurât suresinin ana konuları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Temel ahlaki değerler ve davranışlar
Soru Açıklaması
10.
"Allah'ın ve rasülünün önüne geçmeyin" ifadesinde hangi sanat vardır?
Doğru Cevap: "A" Mecaz
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi "Salah" kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bir işi acele yapmak
Soru Açıklaması
12.
"Odak Kelime" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kavram kargaşası yaratır.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi için Kur'an'da geçen Salih kavramı kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Cinler
Soru Açıklaması
14.
Lügatte bildirmek manasında olan, "bilgisi başka şeyin bilgisini gerekli kılan şeydir" tanımı, aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Tarif
Soru Açıklaması
15.
"Kavlün marufün" ifadesinin zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Münkeren Mine'l-kavl
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi fitne kelimesinin dilimizdeki kullanımları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Fasık
Soru Açıklaması
17.
Mal ve evlatların oldukça önemli bir sınav vesilesi olduğu aşağıdaki ayetlerden hangisinde anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Enfâl, 8/28
Soru Açıklaması
18.
"Sevgi" kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sevgi ile aşk aynı anlamdadır.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'da geçen 'Sevgi' kavramlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Alâka
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.