Tecvid ve Kıraat | DHBT 1 Deneme Testi 4

sefadmin
Mart 4, 2020
Tecvid ve Kıraat
DHBT 1 Deneme 4
1.
Kendisinden sonrası ile lafız ya da mana yönünden, alakası bulunmayan bir kelime üzerinde yapılan vakıf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vakfı Tam
Soru Açıklaması
2.
Kelam,lafız ve mana yönünden tamam olmakla beraber, kendinden sonrası ile mana yönünden alakası bulunan yerlerde yapılan vakıf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Vakfı Kafi
Soru Açıklaması
3.
Kendisinden, kelam tamam olmak şartıyla, sonrası ya da öncesi ile lafız yönünden alakası bulunan bir kelimede yapılan vakıf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vakfı Hasen
Soru Açıklaması
4.
Kelam, lafız ve mana yönünden tamam olmadan ve sonrası ile her iki yönden şiddetli alaka bulunan yerde yapılan vakıf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vakfı Kabih
Soru Açıklaması
5.
Kıraat ilmini ilk olarak kaleme alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kasım bin Sellam
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Kıraat İlmini kaleme alan kişilerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Halil bin Ahmed
Soru Açıklaması
7.
Senedi sahih olmayan kıraatler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şaz Kıraat
Soru Açıklaması
8.
Asılsız olarak, yalnız okuyanına isnad olunan kıraat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mevdu Kıraat
Soru Açıklaması
9.
Senedi Sahih, Arapçaya ve hattı Mushafı Osmaniye uygun, kurra arasında meşhur ve fakat tevatür derecesine ulaşamayan kıraat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Meşhur Kıraat
Soru Açıklaması
10.
Yalan üzerine ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan bir kalabalığın, diğer bir kalabalıktan rivayet ettiği kıraat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mütevatir Kıraat
Soru Açıklaması
11.
Asım Kıraatinin Hafs rivayetinin remzi olan harf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ayın
Soru Açıklaması
12.
Asım Kıraatinin ravisi olan Hafs, kaçıncı ravisidir?
Doğru Cevap: "B" İkinci
Soru Açıklaması
13.
Lügatte; bir şeyi bir şeyin içerisine katmak, idhal etmek manasına gelen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İdğam
Soru Açıklaması
14.
Efendimiz (s.a.v)'in dua ve niyaz maksadıyla yapmış olduğu vakıf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vakfı Ğufran
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.