Siyer ve Hadis | DHBT 1 Deneme Testi 8

sefadmin
Mart 11, 2020
Siyer ve Hadis
DHBT 1 Deneme 8
1.
Efendimiz (s.a.v)'in kayınbabaları aşağıdaki halifelerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ebubekir - Hz. Ömer
Soru Açıklaması
2.
Efendimiz (s.a.v)'in damatları aşağıdaki halifelerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Osman - Hz. Ali
Soru Açıklaması
3.
Hz. Ali, Efendimiz (s.a.v)'in aşağıdakilerden hangi kızıyla evlenmişitr?
Doğru Cevap: "A" Fatma
Soru Açıklaması
4.
Hz. Ali (r.a) ile Hz. Fatma (r.anha) ne zaman evlenmişlerdir?
Doğru Cevap: "B" Hicretin 2. Yılı
Soru Açıklaması
5.
Bedir Savaşında Müslümanların kaç at ve kaç devesi vardı?
Doğru Cevap: "A" 2 at - 70 deve
Soru Açıklaması
6.
Bedir savaşında Müslümanlar kaç Müşrik esir almışlardır?
Doğru Cevap: "B" 70
Soru Açıklaması
7.
Efendimiz (s.a.v)'in kızı Zeyneb aşağıdakilerden hangisiyle evlenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Ebu As bin Rebi
Soru Açıklaması
8.
Uhud Savaşı ne zaman gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hicretin 3. Yılı
Soru Açıklaması
9.
Efendimiz (s.a.v) Hz. Hafsa ile ne zaman evlenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Hicretin 3. Yılı
Soru Açıklaması
10.
Uhud Savaşında Müslümanların zırhlı kuvvetlerinin başında kim vardı?
Doğru Cevap: "A" Zübeyr bin Avvam
Soru Açıklaması
11.
Uhud Savaşında Müslümanların zırhsız kuvvetlerinin başında kim vardı?
Doğru Cevap: "B" Hz. Hamza
Soru Açıklaması
12.
Hz. Hamza aşağıdaki savaşlardan hangisinde şehit olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Uhud
Soru Açıklaması
13.
Mus'ab bin Umeyr aşağıdaki savaşlardan hangisinde şehit olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Uhud
Soru Açıklaması
14.
İçki ne zaman yasaklanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Hicretin 4. Yılı
Soru Açıklaması
15.
Hz. Ali (r.a)'ın annesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fatma
Soru Açıklaması
16.
Hz. Ali (r.a)'ın annesi ne zaman vefat etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Hicretin 4. Yılı
Soru Açıklaması
17.
İfk Hadisesi aşağıdaki gazvelerden hangisinde vuku bulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Beni Mustalık
Soru Açıklaması
18.
İfk Hadisesi Efendimiz (s.a.v)'in hangi hanımının başına cereyan etmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Aişe
Soru Açıklaması
19.
İfk Hadisesine vesile olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Safvan bin Muattal
Soru Açıklaması
20.
İfk Hadisesinin iftiraya vesile olmasına kim öncülük etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Abdullah bin Übeyy
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye