Kuranı Kerim ve Tefsir | DHBT 1 Deneme Testi 12

sefadmin
Şubat 18, 2020
Kur\'an-ı Kerim ve Tefsir
DHBT 1 Deneme 12
1.
Kur'an-ı Kerim'de Allah'u Teala'nın yeminle başladığı sure sayısı kaç tanedir?
Doğru Cevap: "D" 17.
Soru Açıklaması
2.
Bir kelimenin Kur'an-ı Kerim'de farklı manalarda kullanılması aşağıdaki tabirlerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Vücuh.
Soru Açıklaması
3.
Kur'an-ı Kerim'deki farklı kelimelerin aynı manayı ifade etmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Nezair
Soru Açıklaması
4.
Kur'an-ı Kerim'deki Ayetlerin kolay olarak anlaşılması aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tabir edilir?
Doğru Cevap: "B" Muhkem
Soru Açıklaması
5.
Kur'an-ı Kerim'deki yeminlerin ifade edilmesi aşağıdakilerden hangisiyle tabir edilir?
Doğru Cevap: "D" Aksamul Kur'an
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Tasavvufi bir tefsir çeşidi değildir?
Doğru Cevap: "D" Mefatihul Ğayb-Fahreddin Er Razi
Soru Açıklaması
7.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkarmış olduğu ''Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri'' aşağıdaki tefsir türlerinden hangisine benzemektedir?
Doğru Cevap: "A" Dirayet Tefsiri
Soru Açıklaması
8.
Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilmiş kadın aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Meryem
Soru Açıklaması
9.
Alimlerin çoğuna ve Kıraat İmamlarına göre, namaz dışında kıraattan önce Eüzü Besmele getirmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sünnet
Soru Açıklaması
10.
Nazil olan her ayetin hangi surenin neresine konulacağını Efendimiz (s.a.v) bilir ve yazılmasına emrederdi. Bunun karşılığı olan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tevkifi
Soru Açıklaması
11.
Sure kelimesinin çoğulu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Süver
Soru Açıklaması
12.
Ayetleri yüzden fazla veya buna yakın olanlara aşağıdaki isimlerden hangisi denir?
Doğru Cevap: "C" El Miun
Soru Açıklaması
13.
Ayetleri yüzden az olan surelere aşağıdaki isimlerden hangisi denir?
Doğru Cevap: "A" El Mesani
Soru Açıklaması
14.
Ayetleri kısa ve Besmeleli fasılaları çok olan surelere aşağıdaki isimlerden hangisi denir?
Doğru Cevap: "B" El Mufassal
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki surelerin özelliklerinden hangisi, Mekki olduğunu tespit etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Kella lafızlarının bulunduğu sureler
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki surelerin özelliklerinden hangisi, Medeni olduğunu tespit etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Mirası ihtiva eden sureler
Soru Açıklaması
17.
''İyyake Na'budu ve iyyake Nes'tain'' ayetinin manası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz.
Soru Açıklaması
18.
Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa (a.s)'ın ismi kaç defa zikredilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 136 defa
Soru Açıklaması
19.
Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa (a.s)'ın ismi kaç surede geçmektedir?
Doğru Cevap: "C" 34 sure
Soru Açıklaması
20.
Tilavet secdesi ilk olarak Kur'an-ı Kerim'in kaçıncı cüzünden başlamaktadır?
Doğru Cevap: "D" 9.Cüz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye