HİCRİ 2. YIL

admin
Mart 5, 2016

Abdullah b. Cahş Seriyyesi – (H.2 / M.624)

 Bedir savaşından 2 ay önce, hicretin 17. ayında gerçekleşti. Amacı Kureyş müşriklerini gözetlemekti. Abdullah b. Cahş komutasında 8 kişi Nahle vadisine gönderildi.
Mücahitlerden Vakid b. Abdullah, kervan reisi Amr b. Hadrami’yi öldürdü, Hakem b. Keysan ile Osman b. Abdullah’ı esir alıp ganimetlerle beraber Medine’ye döndüler.
 Hakem b. Keysan müslüman oldu.

Kıblenin Kabe’ye Çevrilmesi (H.2 / M.624)

Hicretin 17. ayında, -recep ayının ortasında- Bakara sr. 141-144 ayetleriyle kıblenin yönü değişmiştir.

Bedir Gazvesi (H.2 / M.124)

Savaşın Tarihi: Hicretin ikinci yılında, Ramazan ayının 17. günü (13 Mart 624) yapıldı.

Savaşın Sebepleri: Görünür sebepleri…
 “Abdullah b. Cahş seriyyesinde, Amir b. el-Hadrami’nin öldürülmesi olayı”
 “Ebu Süfyan yönetiminde Şam’dan gelen Kureyş’e ait kervanın müslümanlar tarafından ele geçirilmesi”  şeklinde iki açıdan değerlendirmek mümkündür.
Ancak savaşın asıl sebebi, müşriklerin Hz. Peygamberimizi ve İslamiyeti yok etme arzusudur.

Asker Sayısı: Müslümanlar 314 kişi idiler.
Kureyşliler, 100’ü atlı, 700’ü develi, gerisi de piyade olmak üzere yaklaşık 950 kişilik bir ordu hazırladı. Ordunun başında komutan olarak Ebu Cehil vardı. Peygamberimizin amcası Ebu Leheb çiçek hastalığının en ağırı olan adese hastalığına yakalandığı için bu savaşa katılmadı.

Savaşın Sonucu: Savaş öğleye doğru sona ermişti. Müslümanlardan 6 muhacir, 8 ensardan (6 hazrecli, 2 evs) toplam 14 kişi şehid oldu.
Müşrikler savaş meydanında 70 ölü bıraktılar. 70 tanesi de esir alındı.
 Müşriklerden 24 tanesi toptan bir çukura gömüldü. Bu kişilere Ehl-i Kalib, gömüldükleri çukura da “Kalibu Bedr” denilir.
 150 deve, 10 at, bir takım ev eşyası Müslümanlara ganimet olarak kaldı.
 Ebu Cehil öldürüldü.
Savaş öncesi mübarezeye katılanlar:
Hz. Hamza, Şeybe b. Rebia’yla
Hz. Ali, Velid b. Utbe’yle
Hz. Ubeyde, Utbe b. Rebia’yla karşılaştı.

Esirlerin durumu: zenginlerden 4 000 dirhem, zengin olmayanlardan 2 000 dirhem, fidye veremeyecek durumda olanların bir kısmın fidyesiz, bir kısmının da Medineli 10 çocuğa okuma yazma ögretmesi karşılığında serbest bırakılması kararlaştırıldı.
♦ Esirlerin arasında Hz. Zeyneb’in kocası Ebu’l As da vardı.

Benu Kaynuka Gazvesi – (H.2 / M.624)

Savaş Sebebi: Bedir zaferini diğer Yahudiler gibi bunlar da kıskanmışlar, Müslümanların kuvvetlenmesini engellemeye başlamışlardı. Müslüman bir kadının, Kaynuka çarşısında bir Yahudinin dükkanında taciz edilmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Savaşın Sonucu: Yahudiler, Peygamberimizin ordusuyla geldiğini görünce  kalelerine çekildiler. Müslümanlara ne ok attılar, ne de onlarla çarpıştılar. Allah Rasulü 15 gece onları muhasara altında tuttu. Çıkıp teslim oldular. Peygamberimiz onlara ve onlarla olanlara lanet edip Medine dışına sürülmelerini emretti. 700 kişilik bir kafile ile Şam’a hareket ettiler, oraya yerleştiler. Bir müddet sonra da hepsi telef oldu.

Sevik Gazvesi (H.2 / M.624)

Bedir savaşından sonra, hezimeti hazmedemeyen Ebu Süfyan intikam alıncaya kadar, koku sürmeyeceğine, hanımlarına yaklaşmayacağına dair yemin etmişti. Zilhicce ayının beşinde Peygamberimiz 200 kadar birlikle müşriklerin peşine düştü. Karkaratülküdr’e kadar vardılar; fakat düşmana yetişemediler.

♦♦♦♦♦♦♦♦

Hicretin ikinci yılında gerçekleşen diğer önemli olaylar:
Hicretin ikinci yılında Buvat, Safevan ve Zü’l-Uşeyre gazveleri ve Abdullah b. Cahş seriyyesi yapıldı.
Bu yılda şehid olanların şehid oldukları yere gömülmeleri hususunda ayet açıkladı.
Hz. Ali ve Hz. Fatıma evlenmiştir. Beşinci ayında nikahları kıyılıp, Bedir savaşından sonra; zilhicce ayında evlendiler.

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye