HİCRİ 3. YIL

admin
Mart 6, 2016

Uhud Gazvesi (H.3 Şevval / M. 625 Mart)

uhud-savasi

Savaşın sebebi:

İntikam
Asker sayısı:

Müslümanlar 700 kişiydi, bunların 100’ü zırhlıydı.

Müşrikler ise 3000 kişi idiler.

Savaşın sonucu:

Uhud gezvesi 3 safha geçirdi.

Birinci safha, İslam zaferiyle neticelenmişti.
İkinci safha, Abdullah b. Cübeyr komutasında Ayneyn Tepesi’ne yerleştirilen okçulardan bir kısmının yerini terk etmeleri ve Halid b. Velid’in buradan islam ordusuna saldırması sonucunda Müslümanlar için bir felaket olmuştu.

Üçüncü safha, kahramanı Enes bin Nadr oldu. Herkes peygamber öldü diye kaçmaya hazırlanırken Enes b. Nadr müslümanların toparlanma sürecini başlattı.
Müslümanlardan 70 kişi şehid düşmüş.
Kureyşten 33 kişi ölmüş.

Savaşla ilgili önemli ayrıntılar:
Kureyşin bütün hazırlıklarını amcası Hz. Abbas bir mektupla peygamberimize bildirdi.
İslam ordusunda 3 sancak bulunuyordu..
1. Musab b. Umeyr, Muhacirlerin
2. Üseyyid b. Hudayr, Evslilerin
3. Hubab b. Münzir, Hazreçlilerin sancağını taşıyordu.

♦♦♦♦♦♦♦♦

Rasulüllah ,o sıra bir rüya görmüştü, rüyasını ashabına anlatıp yorumladıktan sonra savaş konusunda istişare ettiler. Peygamberimiz müşrikleri Medine’de karşılamayı, savunma savaşı yapmayı uygun görüyordu. Çoğunluk düşmanı şehir dışında karşılamak isteyince, Peygamberimiz savaşın dışarıda yapılmasına karar verdi. O gün Cuma idi. Cuma namazını kıldırdı. Zırhını giyinmek için hazırlanmaya başladı. Ashab, peygamberimizin hoş karşılamadığı fikirde ısrar ettikleri için pişman oldular ve gidip Peygamberimize durumu anlattılar.  Allah Rasulü: ” Bir Peygamber zırhını giydi mi; savaşmadan çıkarmaz,” buyurdu.

Ensardan Ebu Dücane, bu savaşta Peygamberin üzerinde ” Korkaklıkta utanç, ileri gitmekte şeref vardır. Halbuki insan korkaklıkla kaderin elinden kurtulamaz. ” yazılı kılıcıyla savaştı.
Ebu Süfyan’ın hanımı Hind’e rastladı. Ama Peygamber kılıcıyla bir kadını öldürmeyi uygun bulmadığı için ona dokunmadı.

Cübeyr b. Mut’am’ın kölesi Vahşi, harbesiyle Hz. Hamzayı şehid etti. Hz. Hamza Bedir savaşında Hind’in babasını ve oğlunu öldürmüştü. Bu sebeple Hind,Hz. Hamza’yı öldürmesi için Vahşi’yi kiralamış karşılığında da azat edileceğini söylemişti.

uhut-savaşı

Utbe b. Vakkas’ın attığı bir taş Peygamberimizin mubarek alt dudağını yardı, bir dişide kırıldı.

Abdullah b. Kamia, Hz. Peygamberin yanına kadar gelerek bir kılıç darbesiyle mübarek yüzünü yaraladı. Darbe o derece şiddetliydi ki Peygamberimizin miğferini ikiye parçaladı. Miğferim halkalrı yüzüne battı. Ebu Ubeyde b. Cerrah, bu halkalari dişleriyle çıkarıken kendisininde iki dişi çıktı.

Müşriklerin keskin nişancılarından, Malik b. Zübeyr, Allah Rasülüne nişan alıp bir ok attı, Talha b. Ubeydullah bu okun Allah Rasulüne isabet etmemesi için elini oka hedef tuttu. Parmağına isabet eden ok, Talha’nın çolak olmasına sebep oldu.

İbn Kamia da Peygamberimizi öldürmek isteyenler arasındaydı. O savaş esnasında, Peygamberimize benzeyen Musab b. Umeyr’i şehid etti.

♦ Rasulüllah, kendisine saldıran Übeyy b. Halef’e bir harbe attı. Harbe, Übeyy’e isabet edince, atından düştü ve kemiklerinden biri kırıldı. Ağır yaralı olarak Medine’ye götürülürken yolda öldü. 

HAMRAÜ’L ESED ĞAZVESİ (H. 3 / M. 625)

♦ Uhud ğazvesinden sonra, müşrikler galip gelmemelerine rağmen savaş meydanını hemen terketmişlerdi. Bu müşriklerin ansızın tekrar saldırabileceği endişesini doğurdu. Bu sebepşe Peygamberimiz düşmanın takip edilmesini emretti. Üç gün hamra’ül esed’de kaldıktan sonra, cuma günü Medineye döndü. 

 

 Hicretin Üçüncü Yılında Gerçekleşen Diğer Önemli Olaylar:

♦ Hz. Hafsa Huneys b. Huzeyfe’nin hanımıydı. Bedir savaşından sonra Huneys vefat etti. Kızının dul kalmasından dolayı üzülen Hz. Ömer’i onore, Hz. Hafsa’yı da himaye etmek için Hz. Peygamberimiz Hafsa annemiz ile evlendi.

♦ 12 Rebiul evvel, perşembe gününde Gatafan üzerine 450 kişilik bir askerle yürüdü.

♦ Bahran’daki Furu nahiyesine bir sefer düzenlendi.

♦ Şam’a gitmek üzere olan Kureyş kervanını yakalamak gayesiyle de Karade mevkiine Zeyd b. Harise komutasında 100 kişilik bir kuvvet gönderildi. Kervan ele geçirildi.

♦ Peygamberimizin torunu Hz. Hasan bu yıl doğdu.

 

 

Allahın-Aslanı-HZ.-Hamza

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye