Hicret ve Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu

admin
Mart 4, 2016

Hz. Peygamberin Medine’deki İlk İcraatları

1. Yesrib’e Medine ismi verilmesi:

Yesribi beğenmediği yada bunda şirk unsuru olduğu için değil; fakat İslam’ın hicrete birlikte, yerleşik hale gelişini simgelemek ve örnek bir yerleşik yaşama modelini vurgulamak için “Medine” ismini seçmiştir.

2. Devlet Merkezi’nin (Mescid-i Nebevi’nin) inşası:

Peygamberimizin devesi Kasva, Neccar oğullarından Sehl ve Süheyl adında iki yetimin arsasına çökmüş , Peygamberimiz de: “İnşallah Menzilimiz burasıdır ” buyurmuştu. Arsayı 10 miskal altına satın aldı. Mescidi sadece ibadet maksadıyla kullanmamıştır bir çok fonksiyonları vardır.

3. Nüfus sayımı:

Hicretin 1. Yılı müslümanların sayılarını öğrenmek maksadıyla nüfus sayımı yaptırdı. Sayım neticesinde müslümanların 1500 kişi olduğu belirlendi. Medine’nin genel nüfusu 10 000 idi. 6000 putperest, 4000 Yahudi, 50 Hristiyan vardı.

4. Devlet sınırlarının belirlenmesi:

Nüfus sayımından bir kaç ay sonra Rasulullah, Medine’yi harem bölgesi ilan etti.(dokunulmaz bölge) Medine bölgesini çok iyi bilen Kab b. Malik’i hudutları tesbit etmek ve sınır taşlarıyla işaretlemek üzere görevlendirdi.

5. Ensar ve muhacir arasında kardeşlik kurulması (Muahat sistemi):

Peygamberimiz Medine’ye geldikleri zaman Enes b. Malik’in evinde Müslümanları toplayıp ikişer ikişer kardeş ilan etti. 186 aileyi Ensar’ın yanına yerleştirdi. Hz. Ali’ye ” Ey  Ali sen dünyada ve ahirette benim kardeşimsin” buyurarak, Muhacirlere örnek bir davranış sergilemiştir.

6. İlim erbabının yetiştirilmesi (Ashab-ı Suffa):  

Medine’de kavim ve kabileleri bulunmayan, barınacak bir eve sahip olmayan, Mescid’in suffasında yatıp kalkan sahabelerdir.

7. Ezan’ın tesbiti ve uygulanması:
Ezan okunması usulü kabul edilmeden önce, namaz vaktini bildirmek için herhangi özel bir duruma gerek duyulmadı. Müslümanlar namaz vakitlerinden önce bir araya toplayıp, namaz vaktini beklerlerdi. Bu konuda istişare edildi ancak fikirlerin hiç biri beğenilmedi. Ensar’dan Abdullah b. Zeyd, sabah vaktinde peygamberimize geldi. Rüyasında günümüzde ki ezanın aynı ibarelerinin kendisine telkin edildiğini söyledi.
Peygamberimiz “İnşaallah bu rüya haktır. Sana rüyanda öğretileni kalk da Bilal’e öğret! Onun sesi daha gürdür, ezanı okusun” buyurdu. Hz. Ömer ezanı işitince peygamber efendimizin yanına geldi, benzer rüyayı daha önce kendisinin de gördüğünü söyledi.

8.Medine Anayasası:

Enes b. Malik’in evinde bir toplantı tertip etti. Toplantıya katılanlar toplumu düzenleyen bir statü oluşturmak üzere anlaştılar. Hz. Peygamber, Medine’de bir şehir devlet kurmak ve idare etmek üzere dünyada ilk olarak bir yazılı Anayasa yapmak şerefini elde etti.

♦♦♦♦♦♦♦♦

*!*Hicretin birinci yılında gerçekleşen diğer önemli olaylar…

Ğazve; Hz. Peygamberimizin bizzat ordusunun başında komutanlık yaptığı savaşlardır.
Seriyye; Hz. Peygamberin katılmadığı, tayin ettiği kişinin komutasında gerçekleştirilen savaşlardır.
* İlk gazve  Ebva gazvesi,
* İlk seriyye → Hz. Hamza seriyyesi ve Ubeyde b. Haris seriyyesi.

* Peygamberimiz ailesini Mekke’den  getirtmiştir.
Hz. Aişe ile evlenmiştir. (Hz. Aişe sağlam ve keskin bir zekaya sahipti. Bu sebepledir ki Peygamberimiz s.a.v’den çok hadis rivayet eden sahabeler arasında yer alır. Peygamberimiz: “Dininizin yarısını bu Hümeyra kadından öğreniniz.” buyurmuşlardır.

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye