HİCRİ 1. YIL

admin
Mart 2, 2016

HİCRET – 622

Ebu Seleme ilk hicret eden kişidir.
Sadece Hz. Ömer açıktan hicret yapmıştır. Müşriklere açıkça meydan okuyarak “Ben hicret ediyorum. Karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen karşıma çıksın.” demiştir.

Hz. Ebu Bekrin kızı ve oğluna ” Esma-Abdullah” işkence yapılmıştır.

Müşrikler Darun Nedvede toplandılar. Şeyhi Necdi (şeytan) gelir. Ebu Cehil’e bir ihtimal daha var deyip  peygamberimizi öldürme fikrini kendi söyletmemiştir de Ebu Cehil’e söylettirmiştir.
Kureyş’in her kabilesinden birinin temsilen gelip peygamberimizi öldürmelerini teklif etti. Böylece Hz. Muhammed (s.a.v) in ailesi, Kureyş’in bütün kabileleriyle başa çıkamayıp intikam alamazlar. Kimse de onlardan hesap soramazdı. Herkes bu fikre katıldı. Bu toplantı 26.Safer de yapıldı. (9 Eylül 622)

Cebrail as. Peygamberimize: ” Bu gece her zaman yattığın yatağına yatma, evini terk et ” diyerek müşriklerin planını haber verdi. Böylece Yesrib’e (Medine) hicret etmesi için izin verilmiş oldu. 26.Safer(9.Eylül.622) Perşembe gecesi Mekke’den ayrıldı. Mekke’ye uzaklığı 1 buçuk saat olan Sevr mağarasına geldiler.

Peygamberimiz Hz. Ali’yi kendisine emanet edilen şeyleri dağıtacağı için geride bırakıyor.

hicret_yolu

hicret yolu

1. Abdullah b. Uraykit Peygamberimizle hicret etmiş rehber.
2. Abdullah  Hz. Ebu Bekr’in oğlu, mağaradayken süt ve yiyecek getiriyor. Mekke’de ki haberleri anlatıyor ve geri dönüyordu.
3. Esma  Hz. Ebu Bekr’in kızı, bazen yanlarına gidip bazen ayrılıyor.
4. Amir b. Füreyhe  Hz. Ebu Bekr’in kölesi (iz silici) Koyunları otlatırken, Sevr dağı istikametine götürüyor, hem izleri kaybettiriyor, hem de Hz. Peygamberimiz ve Hz. Ebubekir’e süt veriyordu.

♦ Sevr mağarasında 3 gün 3 gece kaldılar.

♦ 1 Rebiulevvel,(13.Eylül.622) Pazartesi günü Peygamberimiz ve arkadaşı Yesribe doğru yol aldılar.

Kureyş müşrikleri, Peygamberimizi yakalayıp getirene 100 deve vereceklerini söylemişlerdi.

Süraka Peygamberimizi ödülden sonra takip edip bulan ilk kişi. Peygamberimizin duasıyla atının ayakları kuma saplanıyor. Süraka Peygamberimizin dua ettiğini duyuyor ve kurtulması için tekrar dua etmesini söylüyor. Yine peygamberimizin duası üzerine kurtuluyor. Bunun üzerine arkadan gelen takipçileri engellemiştir.

♦Büreyde b. Husayn  İkinci bulan kişi. Yanında 80 kişi vardır. Bir müddet Peygamberimizle konuştu. Peygamberimiz ona İslam’ı tebliğ edince, hemen müslüman oldu. Yanında bulunan 80 kişi de ona icabet ettiler. Büreyde beyaz sarığını başından çıkartıp, mızrağının ucuna bağladı. Yesrib’e gidinceye kadar da bayraktarlık yaptı. İslamın ilk bayraktarlığını yapmıştır.

Daha önce hicret edenler Ebu Seleme dahil Kuba’da Peygamber efendimizin gelmesini beklemişlerdir. Hiç kimse Medine’ye girmemiş.

♦Külsüm bin Hidm Peygamberimiz Küba’da evinde bir müddet dinlenmeye karar vermiştir.

3 gün sonra Hz. Ali, Kuba’ya geldi.

Kuba Mescidi  Burada namaz kılmak için mescid inşa ettiler. Temeli takva üzerine kurulan mescid hadisi Kuba Mescidi için söylenmiştir.

Peygamberimiz Kuba’da istirahatlerini tamamlayınca Yesrib’de ki dayılarına (Neccar oğullarına) haber gönderdiler. Dayıları hemen geldiler. Büyük bir kafileyle Kuba’dan ayrılıp Yesrib’e hareket ettiler.

♦Ranuna vadisi (ilk cuma namazı Kafile Ranuna vadisinde konakladı. Günlerden Cuma idi. Öğle vakti girince Peygamberimiz burada bir hutbe okuyup ilk Cuma namazını kıldırdı.

12 Rebiulevvel (24.Eylül.622) Cuma günü Yesrib’e gelince şehirde adeta bayram havası oluşmuştur.

Ebu Eyub el-Ensari‘nin evinde misafir olmuştur. Mescid-i Nebi yapılıncaya kadar, 7 ay kaldı.

Hz. Peygamberin Medine’deki İlk İcraatları

1. Yesrib’e Medine ismi verilmesi:

Yesribi beğenmediği yada bunda şirk unsuru olduğu için değil; fakat İslam’ın hicrete birlikte, yerleşik hale gelişini simgelemek ve örnek bir yerleşik yaşama modelini vurgulamak için “Medine” ismini seçmiştir.

2. Devlet Merkezi’nin (Mescid-i Nebevi’nin) inşası:

Peygamberimizin devesi Kasva, Neccar oğullarından Sehl ve Süheyl adında iki yetimin arsasına çökmüş , Peygamberimiz de: “İnşallah Menzilimiz burasıdır ” buyurmuştu. Arsayı 10 miskal altına satın aldı. Mescidi sadece ibadet maksadıyla kullanmamıştır bir çok fonksiyonları vardır.

3. Nüfus sayımı:

Hicretin 1. Yılı müslümanların sayılarını öğrenmek maksadıyla nüfus sayımı yaptırdı. Sayım neticesinde müslümanların 1500 kişi olduğu belirlendi. Medine’nin genel nüfusu 10 000 idi. 6000 putperest, 4000 Yahudi, 50 Hristiyan vardı.

4. Devlet sınırlarının belirlenmesi:

Nüfus sayımından bir kaç ay sonra Rasulullah, Medine’yi harem bölgesi ilan etti.(dokunulmaz bölge) Medine bölgesini çok iyi bilen Kab b. Malik’i hudutları tesbit etmek ve sınır taşlarıyla işaretlemek üzere görevlendirdi.

5. Ensar ve muhacir arasında kardeşlik kurulması (Muahat sistemi):

Peygamberimiz Medine’ye geldikleri zaman Enes b. Malik’in evinde Müslümanları toplayıp ikişer ikişer kardeş ilan etti. 186 aileyi Ensar’ın yanına yerleştirdi. Hz. Ali’ye ” Ey  Ali sen dünyada ve ahirette benim kardeşimsin” buyurarak, Muhacirlere örnek bir davranış sergilemiştir.

6. İlim erbabının yetiştirilmesi (Ashab-ı Suffa):  

Medine’de kavim ve kabileleri bulunmayan, barınacak bir eve sahip olmayan, Mescid’in suffasında yatıp kalkan sahabelerdir.

7. Ezan’ın tesbiti ve uygulanması:
Ezan okunması usulü kabul edilmeden önce, namaz vaktini bildirmek için herhangi özel bir duruma gerek duyulmadı. Müslümanlar namaz vakitlerinden önce bir araya toplayıp, namaz vaktini beklerlerdi. Bu konuda istişare edildi ancak fikirlerin hiç biri beğenilmedi. Ensar’dan Abdullah b. Zeyd, sabah vaktinde peygamberimize geldi. Rüyasında günümüzde ki ezanın aynı ibarelerinin kendisine telkin edildiğini söyledi.
Peygamberimiz “İnşaallah bu rüya haktır. Sana rüyanda öğretileni kalk da Bilal’e öğret! Onun sesi daha gürdür, ezanı okusun” buyurdu. Hz. Ömer ezanı işitince peygamber efendimizin yanına geldi, benzer rüyayı daha önce kendisinin de gördüğünü söyledi.

8.Medine Anayasası:

Enes b. Malik’in evinde bir toplantı tertip etti. Toplantıya katılanlar toplumu düzenleyen bir statü oluşturmak üzere anlaştılar. Hz. Peygamber, Medine’de bir şehir devlet kurmak ve idare etmek üzere dünyada ilk olarak bir yazılı Anayasa yapmak şerefini elde etti.

♦♦♦♦♦♦♦♦

*!*Hicretin birinci yılında gerçekleşen diğer önemli olaylar…

Ğazve; Hz. Peygamberimizin bizzat ordusunun başında komutanlık yaptığı savaşlardır.
Seriyye; Hz. Peygamberin katılmadığı, tayin ettiği kişinin komutasında gerçekleştirilen savaşlardır.
* İlk gazve  Ebva gazvesi,
* İlk seriyye → Hz. Hamza seriyyesi ve Ubeyde b. Haris seriyyesi.

* Peygamberimiz ailesini Mekke’den  getirtmiştir.
Hz. Aişe ile evlenmiştir. (Hz. Aişe sağlam ve keskin bir zekaya sahipti. Bu sebepledir ki Peygamberimiz s.a.v’den çok hadis rivayet eden sahabeler arasında yer alır. Peygamberimiz: “Dininizin yarısını bu Hümeyra kadından öğreniniz.” buyurmuşlardır.

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye