Günümüz Fıkıh Porb. 2015 Yılı Güz Dönemi – Dönem Sonu Sınavı

sefadmin
Eylül 24, 2016
Günümüz Fıkıh Porblemleri
2015 Yılı Güz Dönemi - Dönem Sonu Sınavı
1.
Dar anlamıyla fıkıh ilminin kapsamına giren konular aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" İbâdât – muamelat – ukubat
Soru Açıklaması
2.
“Namaz kılınız.” emri mükellefin 24 saat içerisinde 5 vakit namazla sorumlu olmasının dayanağıdır. Bu görüşü savunanlara göre, vaktin tam olarak gerçekleşmediği yerlerde namazla sorumlu olmanın gerçek sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İlahi hitap
Soru Açıklaması
3.
Evlilik aşağıdakilerden hangisi ile son bulmaz?
Doğru Cevap: "C" Yaralanma
Soru Açıklaması
4.
Uyuşturucu etkiye sahip olan şeyler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Uçucu özellikteki uyuşturucular haram değildir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi organ naklinin itikâdi açıdan sakıncalı olduğu görüşünü destekler niteliktedir?
Doğru Cevap: "E" Ahirette organlar sahipleri için şahitlik yapacaktır.
Soru Açıklaması
6.
Katılanların hepsinin para yatırdığı ve kazananın çekilişe/şansa bağlı olarak belirlendiği yarışma türleri dini açıdan aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Kumar
Soru Açıklaması
7.
Hava parası almanın caiz oluşunun gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bir haktan vazgeçme anlamı taşıyan durumlarda ücret alınmasının caiz olarak görülmesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ticari sigortaların meşru olmadığını savunanların eleştirdikleri noktalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yatırımda riskin paylaşılması
Soru Açıklaması
9.
Müşteri ile banka arasında borç akdi gibi kabul edilen ve sadece müşterinin parasını emniyetli bir şekilde saklamasını ve çeşitli bankacılık işlemlerinden karşılıksız yararlanmasını sağlayan hesap türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cari hesap
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki iktisadi ürünlerden hangisi “sahibine ortaklık” imkânı sağlar?
Doğru Cevap: "A" Hisse senedi
Soru Açıklaması
11.
Menkul kıymetler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Her kıymetli evrak aynı zamanda menkul kıymettir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi sabit gelirli kıymetli evraka bir örnektir?
Doğru Cevap: "A" Hazine bonosu
Soru Açıklaması
13.
Ehl-i kitabın sadece Yahudi ve Hıristiyanlardan ibaret olduğunu kabul eden mezhepler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Şafii, Hanbeli
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi bir İslam ülkesinde doğrudan vatandaşlık hakkına sahip olan gayrimüslimleri ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Zimmi
Soru Açıklaması
15.
Bir zimmiyi kasten öldüren Müslüman’a kısas cezası uygulanır. Çünkü cezanın uygulanmasının dayanağı, yaşama hakkının dokunulmazlığı noktasındaki eşitliktir.

Bu görüş aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Ebu Hanife
Soru Açıklaması
16.
Fıkıh ilminde söz veya fiilleriyle Müslümanlıktan çıktığını dışa yansıtan kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Mürted
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.