Günümüz Fıkıh Porb. 2014 Yılı Güz Dönemi – Ara Sınavı

sefadmin
Eylül 24, 2016
Günümüz Fıkıh Porblemleri
2014 Yılı Güz Dönemi - Ara Sınavı
1.
Fıkıh terminolojisinde gerekçesi akılla kavranılamayan hükümler için aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Taabbudî hükümler
Soru Açıklaması
2.
Fıkhî hükümler içinde kıyas ve içtihadın en fazla söz konusu olduğu hüküm grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Muamelatla ilgili hükümler
Soru Açıklaması
3.
Günümüzde yeni ortaya çıkan ve dini açıdan çözülmesi gereken fıkhî problemleri ifade etmek için aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmaz?
Doğru Cevap: "E" Fıkhü’l-menâzil
Soru Açıklaması
4.
Günümüzde fıkhî problemlerin çözümünde klasik mezhep görüşlerini esas alıp yeni içtihatlara çok fazla ihtiyaç olmadığı görüşünde olan dini yaklaşımın temsilcileri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gelenekselci/taklitçi yaklaşımlar
Soru Açıklaması
5.
Hakiki namaz vakitlerinin oluşmadığı yerlerde namaz vakitlerinin güneşin doğması ve batması dışındaki farklı yöntemlerle belirlenmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Takdir
Soru Açıklaması
6.
İkindi namazını öğlen namazı vaktinde kılmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Cem-i takdim
Soru Açıklaması
7.
Ziyaret tavafını diğer tavaf çeşitlerinden ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Haccın farzlarından biri olması
Soru Açıklaması
8.
Aynı mecliste yapılan üç boşamanın kaç boşama kabul edileceği konusunda günümüz fıkıh bilginlerinin görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tek boşamadır.
Soru Açıklaması
9.
Karının kocasına belli bir mali bedel teklifinde bulunması, kocasının da bunu kabul etmesiyle gerçekleşen ayrılık şekline ne denir?
Doğru Cevap: "B" Muhâlea
Soru Açıklaması
10.
Evlenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Şâfii, Mâliki ve Hanbeli mezhebine göre yetişkin bile olsa kızlar ancak velinin izniyle evlenebilir.
Soru Açıklaması
11.
“Nikâhın sıhhat şartlarından olan şahit şartının temel fonksiyonlarından birisi de akdin açıklığını sağlamaktır…” Günümüzün insan ilişkileri, aile bağları ve toplumsal yapısı göz önünde bulundurulduğunda, bu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Tarafların evlenme iradelerinden hiç değilse, karşılıklı yakın akraba ve dost çevrelerinin haberdar olması gerekir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ayet ve hadisle haram kılınan yiyecek ve içecekler sınıfına dahil değildir?
Doğru Cevap: "B" Yabani eşekler
Soru Açıklaması
13.
I. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre mecusilerin kestiği hayvanların eti yenmez.

II. Bir yahudinin İslam kesim usullerine uygun olarak kestiği hayvanın eti yenebilir.

III. Bir müslümanın besmele çekmeyi kasten terk ederek kestiği hayvanın eti Şafii mezhebine göre helaldir.

IV. Zahiriler haricindeki mezheplere göre besmeleyi unutarak terk etmek, hayvanın etini haram hale getirmez.

V. Elektroşok ile sersemletilip kesilen hayvanın eti helaldir.

Hayvan kesim ahkamına ilişkin yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
14.
Bir içeceğe haram hükmünün verilmesine sebep olan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çok miktarda tüketildiği zaman sarhoşluk meydana getirmesi
Soru Açıklaması
15.
Otopsi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İslam bilginlerinin çoğunluğuna göre bilimsel ve eğitim amaçlı otopsi caiz değildir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki gerekçelerden hangisi genel olarak organ naklinin dini açıdan tereddütle karşılanmasına yol açmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Ahirette haşir cismani olacaktır.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş İslam bilginlerinin normal bir gebeliğin kürtajla sonlandırılması ile ilgili genel kanaatini yansıtmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Döllenmeden itibaren caiz değildir.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.v) dönemi eğlence vesilelerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Savaş zaferi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kumar türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kazanana ödül verilen yarışmalar
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi İslam âlimlerinin resim ve heykel ile ilgili ortak görüşünü yansıtır?
Doğru Cevap: "C" Kutsanan şeylerin resimlerini yapmak haramdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye