FIKIH DENEME 8

sefadmin
Kasım 9, 2019
Fıkıh Deneme 8
www.dhbt.gen.tr
1.
Ta'lîlî hükümlerin en fazla bulunduğu hüküm grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Muâmelât
Soru Açıklaması
2.
Ramazan orucuna başlama konusunda ihtilâfu'l-metâli'nin dikkate alınması gerektiği görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Şafiiler
Soru Açıklaması
3.
Bütün fıkıh mezheplerine göre, nikâh akdinin sıhhat şartı olarak görülen nikâh akdiyle ilgili biçimsel husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Akde en az iki kişinin tanıklık etmesi
Soru Açıklaması
4.
Fıkıh bilginlerinin istihâle konusundaki görüşleri ve değerlendirmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İstihâlenin hiçbir şekilde haramı helale dönüştürücü etkisi yoktur.
Soru Açıklaması
5.
İslam bilginleri adli otopsinin caiz olduğunu esas itibariyle aşağıdakilerden hangisine dayandırmaktadırlar?
Doğru Cevap: "B" Zaruret
Soru Açıklaması
6.
Hz. Peygamber (S.A.V) döneminde özellikle binicilik ve atıcılığın teşvik edilmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Savaşa hazırlık ve eğitim amaçlarının olması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi satım akdi için gerekli şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Akit mahallinin kusursuz olması
Soru Açıklaması
8.
Kiracının mal sahibinden alacağı hava parasının hukuki dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hakkın bir bedel karşılığında satışının caiz olması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ticari sigortaların unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sigorta güvencesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ticari sigortaların caiz olmadığı görüşünün delilleri arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "B" Sigorta pirimi ile sigorta tazminatı arasında ribe'n-nesie olması
Soru Açıklaması
11.
Kur'ân ve Sünnet'te, Türkçedeki ‘‘faiz’’ kelimesinin karşılığı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Ribâ
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi faizin yasaklanma sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik istikrarı sağlaması
Soru Açıklaması
13.
Çalışma/emek bir taraftan ve sermaye diğer taraftan olmak üzere, kâr-zarar paylaşımı esası ile kurulan ortaklığa fıkıh ilminde ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mudârebe
Soru Açıklaması
14.
Katılım hesabını faizli muameleden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Müşterinin kâr ve zarara katılma şartının bulunması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi senet kırdırmanın caiz olmadığı görüşünün gerekçelerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Senet kırdırmanın faizli kredi işlemi olması
Soru Açıklaması
16.
Ticaret maksadıyla hisse senedi bulunduran kişinin hisse senetlerinin zekatını nasıl ödemesi gerektiği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Ticaret mallarının zekatı gibi ödemelidir.
Soru Açıklaması
17.
Gelire endeksli senedin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Gelire endeksli senet devlete ait bir kurum ve kuruluşun gelirine ortaklık senedidir.
Soru Açıklaması
18.
Kendileriyle zimmet sözleşmesi yapılabilecek gayrimüslimlerin çerçevesini en geniş tutan İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İmam Malik
Soru Açıklaması
19.
İslam hukukuna göre, bir Müslümanın müşrik olanlarla yaptığı evlilik akdinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Batıl
Soru Açıklaması
20.
Şafiilere göre, zifaf sonrası gerçekleşen irtidat durumunda mevcut nikâh akdi ne zaman son bulur?
Doğru Cevap: "D" Kadının iddeti bitince
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye