FIKIH DENEME 11

sefadmin
Kasım 9, 2019
Fıkıh Deneme 11
www.dhbt.gen.tr
1.
İslam bilginlerinin hak dini “Din akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahî bir kanundur” şeklinde tanımlamalarında yer alan “hayırlı olan şeylere götürme” ifadesi dinin aşağıdaki boyutlarından hangisine işaret eder?
Doğru Cevap: "B" Davranış ve aksiyon boyutuna
Soru Açıklaması
2.
İslam dininde hükümlerin zamana, ortama ve şartlara göre farklı şekiller alabilme yeteneği aşağıdaki özelliklerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Hükümlerin esnek olması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi klasik fıkıh eserlerinde “yeni ortaya çıkan fıkıh meseleleri” için kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Nevafil
Soru Açıklaması
4.
Merkezi Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde olan ve başlıca kuruluş amacı dünyanın her tarafındaki Müslümanların karşılaştıkları çağdaş dini problemlere çözümler üretmek olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İslam Konferansı Teşkilatı Fıkıh Akademisi
Soru Açıklaması
5.
Şafak sonrası gerçekleşmesi beklenen beyazlığın meydana gelmemesi aşağıdaki namaz vakitlerinden hangisinin oluşmasına engeldir?
Doğru Cevap: "A" Yatsı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki mezheplerden hangisi yağmur sebebiyle akşam ve yatsı namazlarının cemi tehir şeklinde birlikte kılınacağı görüşünü benimsemiştir?
Doğru Cevap: "D" Hanbeli
Soru Açıklaması
7.
Hastalık sebebiyle namazların cem edilmesinin alanını en geniş tutan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hanbeli
Soru Açıklaması
8.
Hanefilere göre, kurumlara zekât verilememesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zekât verilenlerin hakiki şahıs olma zorunluluğu
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi sünnete aykırı boşama olarak değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "D" Cinsel ilişkinin yaşanmadığı temizlik döneminde boşama
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi iddetin gaye ve hikmeti olarak değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "D" Kadının özgürlüğü bir kez olsun tatmasını sağlar.
Soru Açıklaması
11.
Evlilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İbadete yoğunlaşarak bekâr yaşamak, evlilikten üstündür.
Soru Açıklaması
12.
Yiyecek ve içecekler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Temel helal ölçütü iyi niyettir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi “meyte” gurubuna girmez?
Doğru Cevap: "A" Duvarın üstünde duran çekirge ölüsü
Soru Açıklaması
14.
İçkinin haram sayılma gerekçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Sarhoş edici özelliğinden ötürü haramdır.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi haram maddelerle tedavi konusunda Hanefi ve Şafiilerin yaklaşımını yansıtır?
Doğru Cevap: "D" Şifa vereceği biliniyorsa caizdir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin ilke olarak ötenazi uygulamasına karşı olmasının gerekçelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Huzur içinde ölmek insanlar için bir haktır.
Soru Açıklaması
17.
Doğru Cevap: "E" Vericinin vücut bütünlüğünün korunması
Soru Açıklaması
Aşağıdakilerden hangisi ölüden yapılacak organ naklinin caiz olması için gereken şartlardan biri değildir?
18.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) eğlencelere karşı tutumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Mescitte eğlence düzenlenmesine engel olmuştur.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.v) dönemi eğlence vesilelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ramazan geceleri
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi müziğin meşru olup olmamasında doğru bir değerlendirme ölçütüdür?
Doğru Cevap: "E" Vesile olduğu sonuca göre değerlendirmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye