Eğlence, Spor ve Sanat

sefadmin
Ağustos 12, 2017

ÜNİTE:6

EĞLENCE, SPOR VE SANAT

Eğlence: vakit geçirmek , oyalanmak, durup dinlenmek.

Arapçada eğlence: lehv demek

tel’a – Efendimiz’in zaman zaman dinlenmek için çıktığı sulak yerler.

Efendimiz sav. dönemindeki eğlence münasebetleri: evlilik merasimi , bayram, hacca gidiş ve dönüş , yolculuktan dönüş , savaş zaferi , sünnet düğünü

Efendimiz  zamanında Müslümanlar Bayram namazında namazgahta toplanırdı.

Efendimiz’ in vefatından sonra İyaz el Eş’ari bayramın sönük geçmesine sitem etmiş.

Efendimiz dönemindeki eğlence türleri: ziyafet, müzik, şiir, yarışmalar, mizah, çeşitli oyunlar ve sportif  faaliyetler

Eğlencenin fert ve toplumların kültür ve kimliklerinin şekillenmesindeki rolü önemlidir.

Eşek sesi Kutsal kitabımız tarafından en çirkin ses olarak nitelenmiş.(Lokman 19)

Efendimiz yolculuk esnasında kabiliyetli kişilere şiir ve şarkı söyletmiş.  Arapların bu adetine hıda denir

Enceşe adlı sahabi develeri fazla coşturmuş.

mübah eğlence zamanları: düğün, bayram, zafer, hac ve yolculuktan dönüş.

Amir b. Sa’d Bedir Gazvesine iştirak eden iki sahabinin yanında şarkı söylediğini görmüş ve kınamış. İki sahabi düğünlerde kendilerine şarkı dinleme ruhsatı verildiğini söylemiş.

Hz.Davud’a güzel ses verilmiş.

Yalın ses olarak müziğin başladığı yer; ibadetler ve ibadet yeridir.

Gazali – Güzel ses dinlemek amacıyla müzik dinlemenin ‘mübah olduğunu söyler.

Fakihlere göre ; düğün ziyafetinde müzik icra etmek mübah

Hassan b.Sabit evinin gölgeliğinde cariyesinin şarkısını dinlerken Efendimiz gelmiş. Olumsuz bir şey söylememiş.

Gazali, Nablusi ve İbn Hazm müziğin hepsinin Allah yolundan saptırmadığını düşünürler. Emeviler döneminde müzik tabii seyrinden çıkmış işret uygulamasına dönüşmüş

kumar : Arapçada meysir diye adlandırılır. Kolaylık anlamına gelen bir kelimeden türetilmiş.

Türkçeye Arapça kımar kelimesinden geçmiştir.

Kumarı yasaklayan ayet Maide 90-91

bahse tutuşma da caiz değildir.

kumar oynamak , oynatmak , katılmak ve aracı olmak haramdır.

kumar tıp açısından ; ruhsal hastalıktır , bağımlılık yapar

müsabaka: yarışma ittifakla caizdir.

meşru olmasının gerekçesi:  bedeni ve zihni güçlendirip , birçok faydaya vesile olur. Bazı müsabakalar müstehap hatta farzı kifayedir.

 Efendimiz zamanındaki yarışlar: güreş , koşu, atıcılık, at yarışları

Medinenin kuzeyinde Sabak (koşu) camisinde at yarışları düzenlenmiş Efendimiz zamanında. Tebük Seferi sırasında da yarış düzenlenmiş

Düşmanla mücadele araçları : Binek hayvanları ve atıcılık

Efendimiz zamanında ; Halter , koşu ,güreş de vardı.

Efendimiz (s.a.v) ilk defa savaşa çıkmak isteyen gençleri , güreştirerek kabul edermiş.

Efendimiz hayvanların atıcılık hedefi yapılmasını yasaklamış ve lanetlemiş. Maliki mezhebine göre , kumara vesile olduğu için yarışmada ödül alınmaz.

Batıl inançların başında puta tapıcılık gelir.  Yahudilikte 10 emirden ikincisi put ve resim yasağıdır. İlahi dinlerde resim ve heykel yapımına olumsuz yaklaşımın , putperest ‘liği engelleme ile yakın bağlantısı vardır. Cinler Hz.Süleyman’a timsaller , havuzlar yapardı. Ayetindeki timsaller, suretler şeklinde yorumlanmış

İbn Abbas : Rassamın fetva sorması üzerine , sadece cansız varlıkları resmetmesini söyler.

Resim Arapçada surettir. Şekil, biçim , görünüş anlamındadır.

Suret ile timsali eş anlamlı görenler vardır.

İbn Abbas: Putperestliğin , saygın kişilerin anısını yaşatmak için heykel yapılmasıyla ortaya çıktığını söylemiş.

Suret: Ruh sahibi veya ruhsuz bütün şeyler.

timsal: yalnızca ruh sahibi şeyler

Maliki mezhebine göre: Canlıların resimlerini yapmak haram değil (put,tapınılan ve kutsanan şeyler olmamalı) İsa ve Meryem resimleri gibi. Bu tür şeylerin alım satımı da haramdır.

Hanefi , Şafii ve Hanbeliler – canlı resimlerini yapmak yasaktır. Resim ile heykel arasında fark yoktur.

Alimlere göre 3 boyutlu tasvir haramdır.Organları tam değilse sakınca yoktur.

Resim olan yerde namaz kılmak  mekruhtur. Hanefilere göre kıble tarafında ise daha sakıncalıdır.

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye