Akaid ve Kelam Deneme 4

sefadmin
Kasım 11, 2019
Akaid & Kelam Deneme 4
İslam İnanç Esasları Test 4
1.
Dinin toplum içinde çok tekrarından dolayı kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Örf
Soru Açıklaması
2.
Peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği dinin, Allah katındaki genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İslâm
Soru Açıklaması
3.
İslâm inanç esaslarının ilki ve en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Allah’a iman
Soru Açıklaması
4.
İslâm inancında, görünmeyen varlıklar hakkında bilgi edinme kaynağı aşağıdakilerden hangisi olarak belirlenmiştir?
Doğru Cevap: "E" Vahiy
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ilâhî hitabın (vahyin) şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Peygamberin kendisine vahyedilecek bilgiyi kendiliğinden sezmesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İnsanları kendilerine inanmaya zorlamak
Soru Açıklaması
7.
Ölülerin diriltilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tarihte ölülerin diriltildiğine ilişkin örnekler bulunmamaktadır.
Soru Açıklaması
8.
Ebedi olarak süreceğinde ihtilaf edilmeyen azap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Allah’ı görüp O’nunla konuşmaktan mahrum bırakılmaktan ibaret olan psikolojik azap
Soru Açıklaması
9.
İnsanların dünyada yapıp ettiklerinden hesaba çekilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sevapları günahlarından çok olan Müslümanlar cennete, günahları sevaplarından çok olan Müslümanlarla kâfirler cehenneme gönderilecektir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kıyamet alametlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yağmur yağması ve fırtınaların oluşması
Soru Açıklaması
11.
İnsanın sorumluluğu ile ilahi adalet arasında kader inancı açısından nasıl irtibat kurulabilir?
Doğru Cevap: "A" İlahi adalet kavramı insanların sorumlu tutuldukları fiillerini kaderin zorlayıcı etkisiyle değil kendi hür irade ve kudretleriyle yapmalarının bir sonucu olarak cezalandırılmalarını gerektirir.
Soru Açıklaması
12.
Kader ve kaza inancıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kaza, Allah’ın yaratacağı bütün varlık ve olayları ezelde ilim ve iradesiyle belirlemesi, kader de Allah’ın varlık ve olaylara ilişkin olarak ezelde belirlediği planı gerçekleştirip yaratmasıdır.
Soru Açıklaması
13.
Allah’ın yaratma sıfatı aşağıdaki kelimelerden hangisiyle ifade edilmez?
Doğru Cevap: "B" Makzî
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim ‘de şeytanın davranışı şeklinde nitelendirilmiş kötü davranış örneklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Başkasının iyiliği için yalan söylememek
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi dini uygulamalardaki gösterişin tanımına girer?
Doğru Cevap: "B" Ahiret ameliyle dünya çıkarı gözetmek
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarını kabul eden insanların dini davranış bakımından sınıflandırıldığı gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hz Peygambere inanmayanlar
Soru Açıklaması
17.
Bütün hareket ve eylemlerimizin bir dıştaki yansıması bir de bu yansımayı hazırlayan ve harekete geçiren iç boyutu vardır. Kur’an’da iç ve dış boyut arasındaki tutarsızlığa ne ad verilir ?
Doğru Cevap: "D" Nifak
Soru Açıklaması
18.
Allah’ı, Resulünü ve O’nun getirdiklerini inkâr ederek bir başka dine ya da anlayışa dönmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İtikâdî irtidat
Soru Açıklaması
19.
İslam inanç sisteminde “Ehl-i kıble tekfir edilemez” ilkesi sonucu itibariyle nasıl bir Müslümanlık anlayışını hedefler?
Doğru Cevap: "D" Kapsayıcı ve hoşgörülü bir Müslümanlık anlayışını
Soru Açıklaması
20.
Kur’an’da daha çok toplumsallığı ifade eden, toplumların inançsızlığa yöneltilmesinde önderlik yapan sosyal baskı gruplarından biri olan ortaklaşa bir eylemi gerçekleştiren varlıklı olmanın şımarttığı kimselere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mütref
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye