HİCRİ 6. YIL

admin
Ağustos 20, 2016

HİCRİ 6. YIL (628)

HUDEYBİYE BARIŞ ANTLAŞMASI -628

 

 

Peygamber efendimiz zilkade ayında rüyada Umre yaptığını görüyor. Rüyasını sahabeye anlatıyor. Ashab, büyük bir sevinç duydu.

*Peygamberimiz Ümmü Mektum’u Medine’de vekil bırakarak, 1400 kişilik bir toplulukla Zilkade ayının ilk pazartesi günü ümre için yola çıktılar. 200 atları ve kurban etmek için 70 deve vardı. Rasulüllah beraberinde zevcesi Ümmü Seleme’yi de götürdü.

Mekke’ye giderken ihram giyilen en uzak yerde ‘Zülhuleyfe’ ihramlarını giydiler.

* Mekke’de müşrikler Peygamberimizi Mekke’ye sokmamak için karar aldılar.

*Peygamberimizin devesi Kasva Mekke sınırına gelince çöktü. Ashab, Kasva’yı kaldırmaya çalıştıysa da  muvaffak olamadı. Kasva kalkınca Mekke’ye doğru gitmeyip, Hudeybiye denilen mevkideki suyu çekilen bir kuyunun başına gitti. Orada kalıp, konakladılar.

* Huzaa kabilesinden Büdeyl b. Verka birkaç arkadaşıyla, onların yanına geldiler. Rasulüllah onlara ” savaş niyetiyle gelmediklerini, amaçlarının Kabe’yi tavaf etmek olduğunu” söyledi.

* Kureyş Müşrikleri,Büdeyl’in getirdiği haberi doğrulamak için, Urve b. Mes’ud’u elçi olarak gönderdi. Urve Mekke’ye dönünce Rasulüllahın gerçek niyetini anlattı. Rasulullah Mekke’ye elçi olarak Hıraş b. Ümeyye’yi gönderdi. Fakat Mekke’liler Hıraş’a çok kötü davrandılar. Devesini boğazladılar, kendisini öldürmeye teşebbüs ettiler.

* Hıraş’tan sonra Hz. Osman, Mekke’ye elçi olarak gönderildi.

* Ebu Süfyan yine izin vermiyor ” İstersen Kabe’yi sen tavaf edebilirsin, ama Muhammed (s.a.v) asla tavaf edemez ” dediler. Hz. Osman kabul etmiyor ve esir alınıyor. Hz. Osman’ın ve yanınında ki 10 kadar müslümanın gecikmesi şehid edildikleri şüphesi oluşturuldu.

*Bunun üzerine Allah Rasulü: ” Artık savaş yapmadıkça geri dönemeyiz” buyurdu ve Semüre diye bilinen Rıdvan ağacının altında ashabını topladı. Karşında bulunan Ebu Sinan el-Esedi ile el ele bağlayarak: “Ölmek var, dönmek yok. Nefsini Allah’a sattığına ve Allah adına Rasülü ile akdi kabul ettiğine dair söz ver” diyerek biatleşti. Ashab’tan diğerleri de biat ettiler.

* Biat etmekten sadece Cedd b. Kays adlı münafık kaçındı.

*Semure ağacı altında gerçekleştiği için Rıdvan Biati denir.

*Süfyan’a Hz. Osmanı gönder yoksa savaşırız diyorlar. Müşrikler biat haberini öğrenince ciddiyetini anladılar. Hz. Osmanı ve onunla birlikte barış anlaşma yapması için Süheyl bin. Amr’ı gönderdiler.

Hz. Ali katipliğinde antlaşma yazılıyor…

Antlaşma maddeleri;
1. 10 yıl barış olacak (Savaş olmayacak)

2. Müslümanlar bu yıl Tavaf yapmadan geri dönecekler gelecek sene silahsız olarak gelecekler üç gün kalacaklardır.

3. Müslümanlardan dinini değiştirenler olursa Mekkelilere iade edilecek fakat Medinelilerden Müslüman olanlar Medine’ye gönderilmeyecektir.

4. Kabileler Mekkelilerde de, Medinelilerle de birleşmekte serbesttir. Ancak Mekkeliler de, Medineliler de taraf oldukları kabilelere yaptıkları savaşlarda askeri, mali herhangi bir yardım yapmayacaklardır.

* Süheyl’in oğlu Ebu Cendel, peygamberimize gelerek Müslüman olduğunu, Müslümanlarla gitmek istediğini söyledi. Ebu Cendel’i Allah Rasulu vermek istemiyordu. Fakat babası Süheyl anlaşmayı bozacağını söyleyince Peygamberimiz Ebu Cendel’i vermek zorunda kaldı. ” Ey Ebu Cendel, Kureyşle aramızda anlaşma var. Sabret! Allah sana yardım edecektir.” buyurdu.

* Müslümanlar adına Peygamber efendimiz, Kureyş adına Süheyl imza attılar.
Şahit olarak,
Müslümanlardan Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Ebu Ubeyde ve Hz. Muhammed b. Mesleme;
Kureyşten de Mükriz b. Hafs ile Huveytıb b. Hattab imza attılar.

* Medine’ye dönerken yolda Fetih suresi nazil oldu. Bu sure Müslümanların hissiyatını tamamen izah etmekte ve anlaşmadan ileride Müslümanların kazançlı çıkacaklarını haber vermekteydi: ” Biz Sana apaçık bir fetih yolu açtık.”

* Benu Sakif kabilesinden Ebu Basir, Müslüman olmuş fakat anlaşma gereği elçilere teslim etmiştir.

*Bu anlaşma sonucu Mekke’ye de Medine’ye de gidemeyenler kendilerine ikisinin arasında bir yer belirliyor. Şam’dan geçen kervanlar onların yerinden geçiyor. Onlarda bu kervanlara saldırıyor. Mekke’lilerin zararına olduğu için antlaşmayı iptal ediyorlar.

* Bu arada Mekke’nin azılı müşriklerinden Ukbe b. Ebi Muayt’ın Müslüman olan kızı Ümmü Gülsüm, bir yolunu bulup Medine’ye, Rasulüllah’ın yanına geldi. Hz. Peygamber Mümtehine, 60: 10. Ayeti gereği onu müşriklere teslim etmedi.

Antlaşma sonucu;
* İslamiyet hızla yayılıyor.
* Hayber’in ve Mekke’nin fethine zemin hazırlamıştır.
* Müslümanlar Kureyşliler tarafından resmen tanınmıştır.

FETİH SURESİ İNİYOR

Bu yılda müslüman olanlar
* Halid bin Velid,
* Amr bin As,
* Osman bin Talha (Kabe’nin anahtarı, müslümanlıktan öncede sonrada ondadır.)

Hicretin Altıncı Yılında Gerçekleşen Diğer Önemli Olaylar:

* Rasullüllah,hicretin altıncı yılı muharrem ayında Kurata (Muhammed b. Mesleme) seriyyesini gönderdi.

* Reci’vak’asında Müslüman tebliğcileri şehid eden Benü Lihyan kabilesi üzerine Rebiulevvel ayında Benü Lihyan seferi düzenlendi. Herhangi bir çarpışma olmadı. Kaçtılar.

* Bu yılda Rebiul evvel ayında Gabe (Zu Kared) gazvesi duzenlendi. Bu sefer, Uyeyne b. Hısn’ın 40 atlıyla, Medine’nin Gabe merasına saldırmalarına karşılık düzenlendi. Birkaç kişi öldürüldü; Gasp ettikleri develer geri alındı.

cialis

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye