Kuran Tarihi 1. Bölüm

admin
Şubat 24, 2016

Kur’an-ı Kerimin Nüzul Ortamı ve Gönderiliş Amacı

Coğrafi Konum

Kur’an-ın indirildiği şehir olan Mekke yarım adanın orta batısında, Kızıldenize daha yakın olan kenarında bulunmaktadır.

Bölgenin Sosyal Yapısı

Halk, Bedevi (Göçebe) ve Medeni (yerliler) olarak ikiye ayrılırlardı.

Dini Yapı

Putperestlik yaygındı. Belli bölgelerde Yahudiler vardı, azda olsa Hristiyan, Mecusi, Sabii (yıldıza tapan) yaşardı.

Ticaret

Kabenin mekkede olması hasebiyle önemli şehirdi. Yıl içerisinde fuarlar kuruluyordu.

 • En önemli ticareti Kervan Ticaretidir.
 • Yarımadanın Mekke dışında kalan yerler tarım ve hayvancılıkla geçinirlerdi. Mekke de tarım ve haycanlığın az yapılıyor olması su ve otlak imkanı azlığındandır. Medinenin eski adı Yesribdir, en önemli ürünü Hurmadır.
 • Faiz, tefecilik, köle ticareti gibi kötü faaliyetlerde bulunuyordu.

Sosyal ve Kültürel Hayat

Halk arasında okuma ve yazma bilenler önemli görevler üstleniyorlardı. Çünkü okuma yazma bilen insan çok azdı

 • Sözlü edebiyat gelişmişti. (Şiir ve Belağat)
 • Fuar zamanında şiir yarışmaları yapılırdı. En iyi şiir Kâbe duvarına asılırdı ve o kişi ödüllendirilirdi.
 • Kız çocuğu olmak ayıp sayılırdı.
 • Kölelik yaygındı.
 • Araplar kendi kabilelerini över ve çok bağlılardı.

Not : İslamdan önceki döneme Cahiliye Dönemi denirdi fakat bunun sebebi okuma yazma bilmemeleri değil İslam’ı inkar konusunda inatçı davranışları olduğundandır.

 • Mekke de inen ayetlerin çoğunluğu inanç üzerineydi (Oradaki insanların inançsız olmasından ötürü)
 • Putperestler, sadece Ahiretin varlığını inkar ederlerdi. Diğer islam inançlarına inanmasalar da inkar etmezlerdi.

Vahyin Gönderiliş Amacı

 • Yanlış insanları düzeltmek
 • Kötü ahlakları ortadan kaldırmak,
 • Ahiret inancını yerleştirmek

İlk Vahiy ve Vahyin Geliş Şekilleri

vahy-resim
Vahyin Terim Anlamı : Allahın ayetlerini Peygamberler aracılığı ile insanlara bildirmesidir.

Vahyin Özellikleri

 • Gizli ve süratli gerçekleşir
 • Melek ile veya melek olmadan gerçekleşebilir
 • Sadece Peygamberlere gönderilir.

Vahiy Üç Şekilde Gönderilmektedir

 • Doğrudan kalbe
 • Perde arkası
 • Vahiy Meleği

3. Vahyin Yazılması ve Korunması

Hz. Muhammed ümmidir yani okuma yazma bilmiyordu. Sadece kendi adını yazabiliyordu.

Peygamberimize gelen vahiyleri yazan katipler bulunuyordu bunların sayısı kırkı aşkındı.

Bunların en başında gelen katipler ;

Zeyd bin Sabit

Übeyy bin Ka’b

Abdullah bin Said gibi hafızlardır.

Vahyin yazılması için kullanılan malzemeler

 • İnce deri parçaları
 • Kürek kemikleri
 • Yassı taş parçaları
 • Hurma dalları
 • ,İşlenmiş deri parçaları (en çok bulunan malzemedir)
 • Kağıt Parşömenleri

Kırtas : Ayetlerin yazıldığı kağıt parşömenlerine verilen ad.

Kur’an-ın yazıya geçirilmesi bu zamana kadar bozulmasına engel olmuştur. Diğer etkenler ise arz ve mukabeledir.

Mukabele : Peygamberimiz her ramazanda o zamana kadar inen ayetleri cebrail a.s ile karşılıklı okumasına mukabele denir. Peygamberimiz vefat ettiği yıl yaptığı mukabeleye “son mukabele” denir ve son senesinde 2 kere arz etmiştir.

Kur’an Peygamber zamanında yazıya geçirilmiş, Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirilmiş, Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır.

 

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye