FIKIH (KAVRAM)

admin
Kasım 4, 2019

I. KAVRAM

İkinci bölümde de ifade edildiği gibi, fıkıh kelimesi sözlükte “bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, iç yüzünü ve inceliklerini kavramak” anlamına gelir.

Fürû-i fıkıh: Fıkhın, şer‘î delillerden elde edilen fıkhî hükümleri sistematik tarzda ele alan dal.

Usûl-i fıkıh: Delillerden hüküm elde etme metodunu inceleyen dal.

Ahvâl-i şahsiye: İbadet ve şahsın hukuku.

DHBT Sınavı
01.05.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye