17- Bayram Namazı

admin
Şubat 16, 2016

Bayram Namazı

Bayram namazı Hanefi mezhebinde Cuma namazının vücup şartlarını taşıyan kimselere vaciptir. Şafiilere ve Malikilere göre müekked sünnettir. Hanbelilere göre farz-I kifayedir.

Bayram namazının sıhhat şartları Hanefilere göre hutbe hariç Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani Cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde bayram namazında sünnettir. Yine Cuma namazında hutbe namazdan önce okunur bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

Şafiilere göre kadınlarda bayram namazı ile yükümlüdürler. Şu var ki bu namazın cemaat ile kılınması şart değildir, münferit kılınabilmekle birlikte cemaatle kılmak daha faziletlidir.

Bayram namazının diğer namazlardan farkı her rek’atta üçer fazla tekbir almasıdır. Fazla tekbirlere “zait” tekbirler denir. Bu ilave tekbirler vacip olup birinci rek’atta kıraatten önce ikinci rek’atta kıraatten sonra alınır. Tekbirle birlikte eller kaldırılır ve yanlara bırakılır. (ref ve irsal) ilk rek’atta iftitah tekbirinden sonra eller bağlanır (itimad) ve sübhaneke okunur. Bundan sonra imamla birlikte zait tekbirlere geçilir. İmamın tekbiri diğer tekbirlerde olduğu gibi sesli, cemaatin tekbirleri ise alçak sesle olur. Allahüekber denilerek eller kaldır ve yanlara salınır. 3 kere sübhanallah diyecek kadar bekledikten sonra yeniden tekbir alınır aynı şekilde eller kaldırılır ve yanlara bırakılır ve biraz bekledikten sonra bu rek’atta ki zait tekbirlerin sonuncusu olan 3. Tekbir alınır ve eller bağlanır. Cemaat susar imam gizlice eûzu besmele çeker ve dışından Fatiha ve zamm-I sure okur, rüku ve secdeden sonra ikinci rek’ata kalkılır. İkinci rek’atta imam Fatiha ve arkasından bir sure okuduktan sonra 3 defa tekbir alınır ve eller yana salınır. 4. Tekbirde rükû ya geçiş yapılır ve namaz tamamlanır.

Namazdan sonra imam hutbeye çıkar ve hiç oturmaksızın hutbeyi okur. Cuma hutbesindeki hamdü ve senayı bedel olarak bu hutbede Allahüekber Allahüekber La ilahe ilellahü ve allahüekber velillahilhamd der cemaat  bu tekbirlerde imama eşlik eder. İmam Cuma hutbesinde olduğu gibi hutbeyi iki hutbe yapıp arasında kısa bir oturuş ile ayırır.

Bayram namazına giderken yolda tekbir getirilebilir bu tekbirler ramazan bayramında sessiz kurban bayramında sesli olarak getirilir.

Bayram Namazının Vakti güneşin doğuşu sırasında ki kerahet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı 1. Gün kılınmamışsa ramazan bayramı 2. Gün kurban bayramı ise ikinci gün kılınmazsa 3. Gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terk edilirse artık kılınmaz. Kurban bayramı ise kerahetle ikinci veya üçüncü gün kılınabilir.

Bayram namazının ilk rek’atını zait tekbirleri alınmasından sonra yetişip imama uyan kimse iftitah tekbirini aldıktan sonra sübhaneke okumaz hemen zait tekbirlerini alır eğer imam rükuda iken yetişmişse bu takdirde ayakta tekbir alıp imama iktida eder ve hemen rükuya gider ve rüku tesbihlerinin yerine zait tekbirlerini ellerini kaldırmaksızın orada yapar. Yetiştiremezse zait tekbirler ondan düşmüş olur. İmama ikinci rek’atta yetişmiş kimse ise imam selam verdikten sonra kılamadığı birinci rek’atı kaza etmek için kalktığında zait tekbirleri kıraatten sonradır.

Teşrik Tekbirleri

Kelime olarak “et kurutma” demektir. İmameyne göre arefe günü sabah namazından bayramın 4. Günü ikindi namazına kadar 23 vakit her farzın selamından sonra teşrik tekbiri getirmek kadın erkek ve seferi mukim ayrımı olmaksızın her mükellefe vaciptir. Hanefi mezhebinde fetvaya esas olan görüş budur.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz yine o günlerde kaza edilirse teşrik tekbirlerinde de kaza etmek gerekir. Bunun dışında teşrik tekbirleri de kaza edilemez.,

Ebu Hanife’ye göre bu tekbirler, kurban bayramının arefe gününden 1. Gün ikindi namazına kadar 8 vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra vaciptir. Dolayısıyla bu vaciplik cemaate katılması gerekmeyen seferi ve mukim kişi için söz konusu değildir.

Teşrik tekbirleri Şafii ve Hanbeli mezhebine göre sünnet maliki mezhebine göre ise menduptur.

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye